Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Wetsvoorstel doorstroom basis- naar voortgezet onderwijs aangenomen

Wetsvoorstel doorstroom basis- naar voortgezet onderwijs aangenomen.

8 september 2021 Nieuws
Onderwijsplannen Troonrede

De Tweede Kamer stemde op 14 september in met een wetsvoorstel van Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) dat te maken heeft met de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Hiermee wordt onder andere beoogd om voor alle leerlingen in groep 8 een gelijktijdig aanmeldmoment te regelen. Dat moet zorgen voor een betere doorstroom.

Met het wetsvoorstel wil de minister regelen dat leerlingen uit groep 8 zich vanaf schooljaar 2022-2023 gelijktijdig aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau. Tenminste dat is de bedoeling.

Eerlijke kans op een plek

Voor kinderen die op de eindtoets hoger scoren dan hun advies aangeeft geldt dat de docent het advies heroverweegt. En mogelijk naar boven bijstelt. Dat kost alleen wel tijd. Op dit moment komt het voor dat middelbare scholen na een aanpassing al vol zitten. Dit wetsvoorstel betekent dat alle leerlingen uit groep 8 zich gelijktijdig aanmelden op een school voor voortgezet onderwijs. Zo maken ook de leerlingen met een aanpassing van het schooladvies een eerlijke kans om zich op hetzelfde moment aan te melden.

Wettelijke verplichting

Scholen zijn verplicht het schooladvies te heroverwegen als een leerling de toets beter maakt. Als een school besluit om af te wijken van de uitslag van de toets, moet dat gemotiveerd worden. Uit onderzoek van de Inspectie bleek echter dat één op de drie scholen aangaf geen enkel advies te heroverwegen dit jaar. 10% van de scholen heeft de afgelopen jaren bij geen enkele leerling het schooladvies aangepast. Een bijgesteld advies pakt vaak goed uit volgens de Inspectie. In 80% van de gevallen redden de kinderen met een bijgesteld advies het in het voortgezet onderwijs op dat niveau.

Kamerlid Mariëlle Paul (VVD) heeft het voorstel gedaan om in de wet op te nemen dat het advies in beginsel altijd naar boven wordt bijgesteld als een kind een hogere score op de eindtoets haalt, dan het advies was aangaf. De school en de leraar houden nog wel de ruimte om gemotiveerd af te wijken van deze verplichte bijstelling. Daarmee blijft de druk op de toets volgens de minister ‘behapbaar’. Dit voorstel is aangenomen.

Motie ouderbetrokkenheid

Tijdens het debat heeft Gert-Jan Segers (ChristenUnie) samen met andere partijen een motie ingediend om ouderbetrokkenheid te versterken. De motie verzoekt de minister om samen met ouderorganisaties handreikingen te ontwikkelen om de betrokkenheid van ouders die minder wegwijs zijn in de regels van schooladviezen te versterken. De minister was positief over de motie en de Tweede Kamer heeft ermee ingestemd.

Wetsvoorstel aangenomen

Op 14 september is het wetsvoorstel aangenomen, met wat wijzigingen vanuit de tweede kamer. De stemmingsuitslag van alle ingediende moties en voorgestelde wijzigingen bij dit wetsvoorstel zijn te vinden via: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen.

Minister Slob moet de wet nu gaan verdedigen in de Eerste Kamer. Wanneer die behandeling plaatsvindt, is nog niet bekend.

Vragen?

Heeft u vragen over het schooladvies of de aanmelding voor de middelbare school? Kijk op onze Kennisbank, of bel naar ons Informatiepunt op telefoonnummer 088-6050101. U mag ook  een e-mail sturen naar vraag@oudersenonderwijs.nl

Ouders & onderwijs

Meld u aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.