Home > Nieuws > Nieuws > Keuze voor een middelbare school

Keuze voor een middelbare school.

9 februari 2022 Nieuws
keuze middelbare school

Het is voor basisschoolleerlingen in groep 8 weer tijd voor het schooladvies. Daarmee staat de keuze voor een middelbare school weer voor de deur. Een lastige keuze. Hieronder zetten we in elk geval de belangrijkste informatie over schoolkeuze op een rij, zodat je kind straks kan bepalen welke school zijn of haar voorkeur heeft.

In groep 8 van de basisschool geeft de school een advies over het onderwijs dat na de basisschool het beste bij je kind past. De basisschool geeft dit schooladvies vóór 1 maart. Daarna maken alle leerlingen in groep 8 een eindtoets.

Resultaat eindtoets

De eindtoets kan alleen een positief effect hebben op het schooladvies.  Alleen als je kind de eindtoets beter maakt dan het basisschooladvies dat voor 1 maart was afgegeven, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool kan er dan voor kiezen het schooladvies aan te passen, maar dat hoeft niet. In dat geval kun je de school vragen waarom zij daar niet voor kiezen. De school moet deze keuze kunnen motiveren.

Open dagen

In januari en februari zijn er traditiegetrouw open dagen waarop leerlingen zich kunnen oriënteren op een nieuwe school of vervolgstudie. Ondanks de coronamaatregelen zijn leerlingen welkom om de kennismakingsactiviteiten op de scholen bij te wonen. Je kunt het beste op de website van de betreffende middelbare school kijken hoe het precies georganiseerd is.

En verder?

Wat komt er verder kijken bij de keuze voor een middelbare school? We laten het hieronder zien in onze speciale faq middelbare schoolkeuze.

FAQ Middelbare schoolkeuze.

Je kunt je kind niet op iedere middelbare school inschrijven. Dat is afhankelijk van het advies over het type voortgezet onderwijs dat past bij zijn of haar niveau (pro, vmbo, havo, vwo). Het schooladvies en de toelatingseisen van de middelbare school zijn leidend.

Wel hebben ouders op basis van de wet het recht om hun kind op meerdere middelbare scholen tegelijkertijd aan te melden, ook al is er in de centrale aanmeldprocedure afgesproken dat ouders hun kind maar op één school mogen inschrijven.

Ouders die hun kind niet op meerdere middelbare scholen kunnen aanmelden, hebben wel de mogelijkheid om hun kind op scholen buiten de gemeente en de centrale aanmeldingsprocedure aan te melden.

Lees meer

In de VO Gids vind je veel algemene informatie over het voortgezet onderwijs. Ook staan hierin alle scholen in je regio vermeld. Je kunt op de website via de opendagen-planner de data van de open dagen vinden.

Op de website van de Onderwijsinspectie kun je de inspectierapporten raadplegen en zo zelf de kwaliteit van de school beoordelen. Op de website staat overzichtelijke informatie over middelbare scholen. Je vindt hier ook directe links naar rapporten van de Onderwijsinspectie.

Ook op de volgende websites vind je informatie over alle scholen in Nederland. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school: www.Scholenopdekaart.nl of www.10000scholen.nl

Lees meer

In principe geldt een vrije schoolkeuze voor iedereen. Feitelijk wordt de keuze beperkt door het schooladvies en de toelatingseisen.

Lees meer

We hebben voor jou een aantal afwegingen voor het maken van een schoolkeuze op een rij gezet. Als ouder bepaal je natuurlijk zelf wat je (het meest) laat meewegen in uw keuze. Onze checklist voor de middelbare school kun je gebruiken bij het bepalen van je eigen criteria:

Bekijk de checklist

Ouders hebben op basis van de wet het recht om hun kind op meerdere middelbare scholen tegelijkertijd aan te melden, ook al is er in de centrale aanmeldprocedure afgesproken dat ouders hun kind maar op één school mogen inschrijven.

Je kunt binnen 6 weken schriftelijk bezwaar indienen tegen de weigering van je kind door de middelbare school. Daarna beslist het schoolbestuur binnen 4 weken of het jouw kind alsnog toelaat of niet. In die 4 weken moet de school je de mogelijkheid bieden om je verhaal te doen.

Lees meer

Ja, in bepaalde regio’s gelden centrale aanmeldprocedures. De data waarop leerlingen horen of ze worden toegelaten lopen sterk uiteen. De betreffende gemeente geeft hierover meer informatie. In de aanmeldprocedures staan de voorrangsregels, of er mogelijk geloot gaat worden en wat er gebeurt bij uitloting. Deze aanmeldprocedure moet helder en vindbaar zijn. Dat geldt ook voor de vervolgstappen bij een eventuele uitloting.

Lees meer

Ja, je kunt je kind bij een ander schooltype aanmelden. Het kan gebeuren dat de middelbare school waar je kind is ingeschreven het onderwijsniveau niet aanbiedt, of dat er geen plaats meer is.

Lees meer

De school onderzoekt dan of zij de benodigde ondersteuning kan bieden, eventueel met extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. De school heeft dan 6 weken de tijd om te beslissen of zij uw kind toelaat. Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders. De periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd.

Lees meer over de zorplicht

Lees meer over passend vervolgonderwijs

Loting vindt plaats voordat de zorgplicht ingaat. Bij een loting moeten alle leerlingen evenveel kans hebben om ingeloot te worden. Dat geldt ook voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Pas na de loting wordt gekeken of er leerlingen zijn ingeloot die extra ondersteuning nodig hebben. Voor deze leerlingen geldt dan vervolgens de zorgplicht. Als een leerling wordt uitgeloot, geldt de zorgplicht niet.

Je mag je kind ook op een ander type middelbaar onderwijs aanmelden dan de basisschool heeft geadviseerd. De middelbare school moet een leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool heeft geadviseerd. Het is dan aan die school of ze jouw kind wel of niet op dat schooltype toelaten.

Lees meer

Als te veel leerlingen zich aanmelden, kan een school loten tussen de aangemelde leerlingen. Sommige leerlingen hebben recht op voorrang, bijvoorbeeld omdat ze van een basisschool met een bepaald onderwijsconcept afkomen. Maar ook als leerlingen al een broer of zus op de school hebben zitten. Scholen voeren na de loting overleg over de leerlingen die  ze niet op de school van hun keuze kunnen plaatsen.

Leerlingen moeten evenveel kans hebben om ingeloot te worden. Dat geldt ook voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Pas na de loting kijken scholen of er leerlingen zijn die extra ondersteuning nodig hebben. Met de invoering van de Wet passend onderwijs hebben scholen (po en vo) een zorgplicht voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Pas na de loting wordt gekeken of er leerlingen zijn ingeloot die extra ondersteuning nodig hebben.

Lees meer

 

Bekijk goed de aanmeldprocedure in jouw woonplaats of regio. Na het adviesgesprek met de leerkracht ontvangt je kind een definitief schooladvies (bij centrale loting met een unieke code en een voorkeurslijst voor scholen). Je gaat in de aanmeldperiode naar de middelbare school die je eerste voorkeur heeft. Soms vraagt een school om ook een aanmeldformulier in te vullen.

Lees meer

Mijn vraag staat er niet bij

Staat jouw vraag er niet bij? Kijk dan in onze kennisbank. Daar staat nog veel meer informatie over schoolkeuze bij elkaar. Voor persoonlijk advies kun je bellen met ons adviespunt op 088-6050101. Onze medewerkers zitten elke werkdag vanaf 9:30 uur voor je klaar. Je kunt ook een e-mail sturen naar vraag@oudersenonderwijs.nl.

Gerelateerde onderwerpen

Leerlingen welkom voor kennismakings-activiteiten

In januari en februari zijn er traditiegetrouw open dagen waarop leerlingen zich kunnen oriënteren op een nieuwe school of vervolgstudie. Ondanks de coronamaatregelen zijn leerlingen welkom om de kennismakingsactiviteiten op de scholen bij te wonen.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.