Home > Nieuws > Nieuws > Terugblik webinar ouders en passend onderwijs

Terugblik webinar ouders en passend onderwijs.

23 november 2021 Nieuws
Webinar passend onderwijs

Tijdens de webinar ouders en passend onderwijs gingen onze directeur Lobke Vlaming en ouder Legustha Andriessen in gesprek over de praktijk van passend onderwijs. Verder werden deelnemers door specialist Marieke Boon bijgepraat over hoe het staat met de verbeterplannen voor passend onderwijs en wat dit betekent.

De webinar bood ouders de kans om mee te praten en vragen te stellen. Legustha Andriessen vertelde uitgebreid over haar ervaringen als ouder en had enkele tips voor ouders. Marieke Boon stelde passend onderwijs in de klas en de status van verbeterplannen aan de orde. Ben je benieuwd geworden? Kijk de webinar dan vooral terug!

Marieke Boon en Lobke Vlaming tijdens de webinar Ouders en Passend Onderwijs.

Passend onderwijs

Vijf jaar geleden werd passend onderwijs ingevoerd. Het doel was een passende onderwijsplek voor ieder kind, dus ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Afgelopen jaren is er zowel vanuit ouders als vanuit het onderwijs veel kritiek geweest op het passend onderwijsbeleid. Onder andere de bureaucratie en de onduidelijkheid over wat er van scholen verwacht mag worden als een kind extra ondersteuning nodig heeft is een probleem. Ook lijkt er vaak nergens geld voor te zijn, terwijl de reserves van de samenwerkingsverbanden en scholen zijn toegenomen. Ouders hebben het gevoel dat hun kind niet welkom is op (reguliere) scholen en worden van het kastje naar de muur gestuurd.

Vorig jaar presenteerde minister Slob een plan met daarin 25 verbetervoorstellen. We zijn inmiddels bijna een jaar verder en op diverse terreinen zijn verbetertrajecten opgesteld. De vraag is wel of het snel genoeg gaat en of de plannen ambitieus genoeg zijn om echt het verschil te maken voor deze kinderen.

Telefoon

Ouders & Onderwijs spreekt jaarlijks duizenden ouders over passend onderwijs. Nog steeds staat de telefoon roodgloeiend over dit onderwerp. Eén van de ouders die bij ons aan de bel trok was Legustha Andriessen. Zij liep op school vast met haar chronisch zieke dochter en maakte ongeveer alles wat er mis kan gaan in de praktijk mee. Gelukkig heeft zij inmiddels een school gevonden waar ze wel op een goede manier invulling geven aan passend onderwijs. Het laat zien dat er grote verschillen bestaan tussen scholen als het gaat om passend onderwijs. Waarom lukt het de ene school wel en de andere niet? Legustha kon er vanuit de praktijk over meepraten en wilde graag haar kennis en ervaring delen met andere ouders.

Afbeelding

Voor de Staat van de Ouder 2020 hadden we een interview met Legustha Andriessen. Download het rapport om haar persoonlijke verhaal te lezen.

Vragen

Voor vragen over bijvoorbeeld passend onderwijs kunt u bellen met ons adviespunt op 088-6050101. Onze medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 9:30 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 16:00 uur of via vraag@oudersenonderwijs.nl

Gerelateerde onderwerpen

Ouders gezocht voor ontwikkeling steunpunten

Een door ouders en ouderorganisaties gekoesterde wens en één van de speerpunten uit de evaluatie passend onderwijs gaat er nu dan echt komen. Elk samenwerkingsverband krijgt de opdracht om een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt in te richten. En dat samen met ervaringsdeskundige ouders en jeugdigen, ouder- en jeugdorganisaties en regionale initiatieven.

Lees meer

Lange reistijd voor veel leerlingen op speciaal onderwijs

Leerlingen op het speciaal onderwijs zijn vaak veel tijd kwijt om op school te komen. Een reistijd langer dan een uur is geen uitzondering. ‘Veel kinderen hebben al een dag erop zitten als ze op school aankomen’ zei onze directeur Lobke Vlaming in het Radio-1-journaal maandagochtend.

Lees meer

Voorkomen van onterechte VT-meldingen

Scholen hebben een belangrijke taak bij het signaleren en melden van kindermishandeling. In het nieuw ontwikkelde Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs staat precies aangegeven wat de rol van de school is.

Lees meer

Van leerplicht naar leerrecht

Nooit meer leerlingen die zonder onderwijs komen te zitten. Het is het doel van de initiatiefwet om de Leerplichtwet te veranderen naar een leerrecht. De positie van de jeugdarts wordt versterkt en samenwerkingsverbanden krijgen een meldingsplicht bij (dreigende) uitval. Ouders & Onderwijs is positief over de wijzigingen, maar vindt een goede overgangsregeling en meer ruimte voor maatwerk belangrijk.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.