Home > Nieuws > Nieuws > Onderwijsplannen in het nieuwe coalitieakkoord

Onderwijsplannen in het nieuwe coalitieakkoord.

16 december 2021 Nieuws

‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst.’ Dat is de titel van het deze week gesloten coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Wat staat erin qua onderwijsplannen? Sowieso een aantal hoopgevende zaken. Zo zijn er investeringen in de onderwijskwaliteit, maatregelen voor kansengelijkheid en is er een streven om het aantal thuiszitters terug te brengen naar 0.

Onderwijskwaliteit

De nieuwe coalitie wil met een masterplan de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen verbeteren. Een andere afspraak is om de betrokkenheid en inspraak van ouders te versterken. Voor de verbetering van de onderwijskwaliteit willen de coalitiepartners jaarlijks 1 miljard euro investeren. Daarnaast willen de partijen geld beschikbaar stellen voor leraren en schoolleiders. Dit om de loonkloof tussen het primair- en voortgezet onderwijs te dichten. Verder is het de bedoeling dat het gespecialiseerd voortgezet onderwijs (voortgezet speciaal onderwijs) onderdeel wordt van het voortgezet onderwijs. Dat kun je gerust een succes noemen van de actiegroep ‘Van VSO naar GVO’, die daarvoor eerder een petitie startte.

Kansengelijkheid

Om de gelijke kansen te bevorderen willen de partijen investeren in een ‘rijke schooldag’. Dat is een dag voor begeleiding bij huiswerk, sport en cultuur. Daarnaast is er voor scholen met veel achterstanden structureel versterking mogelijk. Een andere afspraak is het verbeteren van de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. Dit kan door het stimuleren van brede en verlengde brugklassen. Bovendien komt er in het voortgezet onderwijs ruimte voor meer differentiatie en een maatwerkdiploma.

Inclusief onderwijs

De partijen spraken volgens de verbeteraanpak passend onderwijs af om te streven naar inclusief onderwijs. Dat betekent dat kinderen met en zonder een beperking of ziekte samen naar school kunnen gaan. Verder moet het aantal ‘onnodige thuiszitters’ terug naar 0. Dat kan onder meer door het oprichten van een ‘Digitale School’.

Mbo

De coalitie wil de kwaliteit van het mbo versterken. Zo moet een zo groot mogelijk aanbod van mbo-opleidingen behouden blijven. Daarnaast wil ze een pact sluiten om te zorgen dat elke mbo-student een stageplek en een passende vergoeding krijgt.

Sociale veiligheid en artikel 23

De Onderwijsinspectie krijgt een extra taak om individuele klachten over sociale veiligheid te behandelen. Er komt een onafhankelijk meldpunt Sociale Onveiligheid voor kinderen en ouders als onderdeel van de (vertrouwens)inspectie. De partijen zien geen noodzaak om artikel 23 (vrijheid van onderwijs) aan te passen.

Nadere invulling

Een nadere invulling van de plannen volgt nog. Informateur Remkes gaf namelijk aan dat het beleidsonderwerp verdere uitwerking vereist. Dat zal gebeuren door de nieuwe bewindspersonen in het kabinet. Er zal in het voorjaar dan ook een doorrekening van deze onderwerpen komen. Wordt vervolgd dus! Wil je meer details weten? Lees de documenten van het volledige akkoord en financieel kader.

Gerelateerde onderwerpen

Kabinet wil sluiten scholen voorkomen, maar sluit het niet uit.

Tijdens het debat in de tweede Kamer over de coronamaatregelen maakte minister Arie Slob gisteravond duidelijk dat het kabinet wil voorkomen dat de scholen eerder dicht moeten. Echter, gezien de hoge besmettingscijfers kan hij het ook niet helemaal uitsluiten. Op 14 december wordt de situatie opnieuw beoordeeld. Naast Slob waren ook minister-president Rutte en minister De Jonge aanwezig bij het debat.

Lees meer

Aandachtpunten bij digitalisering op school

Leden van de Tweede Kamer debatteerden over digitalisering in het onderwijs. Digitalisering is een onderwerp waarover wij veel signalen binnenkrijgen van ouders. Voor aanvang van het debat heeft Ouders & Onderwijs daarom alle commissieleden een brief gestuurd met enkele aandachtspunten.

Lees meer

Tweede Kamer en ministers in debat over onderwijsbegroting

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer met onderwijsministers Slob en Van Engelshoven over de begroting voor 2022. De verschillende partijen in de Kamer reageren op de plannen en doen zelf voorstellen. Door de demissionaire status van het kabinet bevat de begroting geen opvallende plannen, anders dan de aangekondigde miljarden uit het Nationaal Programma Onderwijs

Lees meer

Meer informatie

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.