Home > Nieuws > Nieuws > Met NP Onderwijs aan de slag, ook voor thuiszitters

Met NP Onderwijs aan de slag, ook voor thuiszitters.

10 mei 2021 Nieuws
NP Onderwijs

Volgens het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) kunnen scholen gebruikmaken van een keuzemenu met bewezen effectieve manieren om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Er is ook geld beschikbaar voor leerlingen die niet naar school gaan. Minister Slob vraagt gemeenten expliciet aandacht te hebben voor kinderen die thuiszitten en daardoor niet in beeld zijn van een school.

In een brief aan de gemeenten schrijft Slob: ‘U kunt actie ondernemen voor kinderen die leerplichtig zijn, maar thuiszitten. Ik bedoel niet alleen de relatief verzuimende leerlingen, maar vooral ook kinderen die helemaal niet in beeld zijn bij scholen, doordat ze niet staan ingeschreven (de thuiszitters met absoluut verzuim). Ik wil u vragen samen met de samenwerkingsverbanden ook voor hen in te zetten.’

Meerjarenplan en medezeggenschapsraad

Alle scholen hebben via een schoolscan het niveau van de leerlingen in beeld gebracht. Daarmee bekijken de scholen hoe zij hun leerlingen gaan ondersteunen en wat ze daarvoor nodig hebben. De school kan kiezen uit een menukaart met verschillende vormen van ondersteuning en maatregelen. De gekozen maatregelen uit de menukaart zet de school in een meerjarenplan en laat daarmee zien hoe het extra geld besteed wordt. De medezeggenschapsraad (MR) stemt hiermee in. De handreiking ‘Proactief aan de slag met NP Onderwijs’ helpt schoolleiders en medezeggenschapsraden om gezamenlijk het proces van het NP Onderwijs te doorlopen.

Gesprek over elke leerling

De school weet nu hoe ieder kind ervoor staat. Met elke leerling en de ouder(s) is er een gesprek. Samen bekijkt school met ouder(s) en leerling wat de beste aanpak is voor het vervolg. Daarbij gaat het niet alleen om de leerontwikkeling, maar ook om de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Ouders kunnen u dit gesprek voorbereiden met een speciale gesprekswijzer die binnenkort te downloaden is via deze website. Daar staan voorbeeldvragen in die u vooraf thuis met uw kind kunt bespreken.

Thuiszitters in beeld

Minister Slob vraagt de gemeenten in zijn brief extra aandacht te geven aan de kinderen die niet in beeld zijn bij de scholen. Deze kinderen gaan niet naar school en soms staan ze ook niet ingeschreven bij een school. Ook deze kinderen kunnen gebruik maken van het programma en bijbehorende budget. Samen met de samenwerkingsverbanden kunnen gemeenten een verschil maken voor deze thuiszitters en een aanbod voor hen ontwikkelen.

Contact

Thuiszitters die nog ingeschreven staan op een school kunnen voor het NPO terecht bij de school. Staat een kind niet meer ingeschreven (of heeft deze ontheffing) dan kan contact gezocht worden met de gemeente (sociaal wijkteam) of samenwerkingsverband.

Lukt dit niet? Neem dan contact op met ons adviespunt. Via e-mail: vraag@oudersenonderwijs.nl of telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

Gerelateerde onderwerpen

Vraag & antwoord: Nationaal Programma Onderwijs

Eerder dit jaar werd het herstelplan voor het onderwijs gelanceerd. Het zogenaamde Nationaal Programma Onderwijs moet ervoor zorgen dat studievertragingen in deze coronaperiode beter worden opvangen. Om meer duidelijkheid te geven over de concrete invulling van het plan hebben we de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij gezet.

Lees meer

Verbetervoorstellen Nationaal Programma Onderwijs

Vorige week kondigden de minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) het Nationaal Programma Onderwijs aan. Ouders & Onderwijs is positief over dit plan, maar heeft de Tweede Kamer samen met zeven andere ouderorganisaties enkele aandachtspunten gestuurd die van belang zijn om het programma te verbeteren.

Lees meer

Belangrijke rol oudervertegenwoordiging tijdens coronacrisis

Het mondkapjesadvies, aangepaste schooltijden, voldoende afstand houden en ventilatie. Nu een tweede golf besmettingen van het coronavirus een feit blijkt, is het zaak dat de medezeggenschapsraad (MR) van de school duidelijk voor ogen heeft hoe zij kan inspelen op de ontwikkelingen.

Lees meer

Rondetafelgesprek NP Onderwijs in Tweede Kamer

Op 26 mei vond in de Tweede Kamer het rondetafelgesprek plaats over het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Onze directeur Lobke Vlaming nam hieraan deel namens Ouders & Onderwijs. We waren blij met de uitnodiging en de mogelijkheid om een aantal aandachtspunten vanuit ouders te kunnen delen.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.