Home > Nieuws > Nieuws > Meeste ouders steunen onderwijsstaking

Meeste ouders steunen onderwijsstaking.

27 november 2019 Nieuws onderwijsstaking ouders

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 wordt er gestaakt in het basis– en voortgezet onderwijs. Uit een online poll die Ouders & Onderwijs hield blijkt dat 77% van de ouders de staking van onderwijspersoneel steunt en 23% tegen is.

Doel

Het doel van de tweedaagse staking is structureel meer geld voor het onderwijs om het lerarentekort op te lossen. Onder meer door het lerarentekort op basisscholen neemt de werkdruk voor onderwijspersoneel toe. Ook op middelbare scholen vallen lessen uit en komen steeds meer onbevoegde docenten voor de klas te staan.

Waarom opnieuw staken?

Het kabinet ging begin deze maand, voorafgaand aan de eendaagse staking, akkoord met een extra bijdrage voor het onderwijs. Het bedrag van 460 miljoen was echter grotendeels eenmalig. Dit tot ongenoegen van de onderwijsbonden en hun leden. Want er is structureel geld nodig om goed onderwijs te garanderen voor onze kinderen. Met incidenteel geld kunnen geen investeringen worden gedaan in bijvoorbeeld meer handen voor de klas, structurele werkdrukverlaging of het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden.

Gevolgen van het lerarentekort voor ouders en leerlingen

Scholen die kampen met het tekort aan onderwijspersoneel en een gebrek aan vervangers, lossen deze problemen vooral op door minder les te geven. Op de middelbare school vallen veel lessen uit, terwijl op de basisschool kinderen naar huis worden gestuurd. In andere gevallen worden klassen samengevoegd, of worden onbevoegden voor de klas gezet. Enkele scholen hebben inmiddels besloten dat kinderen structureel maar vier dagen in de week naar school kunnen. Ouders gaven in de Staat van de Ouder aan dat meer geld van de overheid nodig is om de werkdruk en het lerarentekort aan te pakken. Een ruime meerderheid van de ouders ziet dit als de structurele oplossing van het probleem.

Zelf problemen door het lerarentekort? Laat het ons weten!

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Onderzoek: 84% van de ouders maakt zich zorgen over afnemende onderwijskwaliteit

Veel ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen. In het basisonderwijs maakt zelf meer dan 50% van de ouders zich ernstige zorgen hierover. Dit blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder de leden van het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer
Nieuws

Wel of geen onderwijsstaking op 6 november

In tegenstelling tot eerdere berichten gaat de staking op 6 november dóór. Onderwijsbonden AOb en CNV roepen hun leden in het primair en voortgezet onderwijs op om het werk neer te leggen en actie te voeren. Ook Ouders & Onderwijs vindt dat de staking door moet gaan.

Lees meer
Nieuws

Ouders en leerlingen steunen lerarenstaking

Het hele basis- en voorgezet onderwijs gaat staken op woensdag 6 november. De vakbonden en sectorraden trekken samen op voor extra geld voor het onderwijs om het lerarentekort te bestrijden. Ook Ouders & Onderwijs en het LAKS blijven het onderwijspersoneel steunen, net zoals in eerdere acties. Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat er dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd. Uit de recent gepresenteerde Miljoenennota bleek dat er geen extra geld wordt vrijgemaakt. Leraar, leerling en ouder, schouder aan schouder!

Lees meer
Nieuws

Moet je als ouder de vrijwillige ouderbijdrage betalen?

Het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland is gratis. Voor ouders zijn er geen kosten om hun kind dit onderwijs te laten volgen. Toch mag school aan ouders een bijdrage vragen. Ouders kiezen zelf of ze deze bijdrage betalen. Daarom wordt deze bijdrage de vrijwillige ouderbijdrage genoemd. Maar wat zijn de consequenties als u dit niet betaalt? 

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.