Home > Nieuws > Nieuws > Ouders en leerlingen steunen lerarenstaking

Ouders en leerlingen steunen lerarenstaking.

27 september 2019 Nieuws leerlingen lerarenstaking ouders staking

Het hele basis- en voorgezet onderwijs gaat staken op woensdag 6 november. De vakbonden en sectorraden trekken samen op voor extra geld voor het onderwijs om het lerarentekort te bestrijden. Ook Ouders & Onderwijs en het LAKS blijven het onderwijspersoneel steunen, net zoals in eerdere acties. Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat er dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd. Uit de recent gepresenteerde Miljoenennota bleek dat er geen extra geld wordt vrijgemaakt. Leraar, leerling en ouder, schouder aan schouder!

De eisen

Vlak voor de zomer legden de vakbonden (AOb, FNV, FvOv, CNV Onderwijs en AVS) en de werkgevers (PO-Raad en VO-raad) bij het kabinet gezamenlijk een claim neer van 423,5 miljoen euro voor 2020, voor een noodpakket voor het primair- en voortgezet onderwijs. Dit noodpakket blijft nodig om de tekorten in het onderwijs aan te pakken.

Lobke Vlaming, directeur Ouders & Onderwijs, zal ook aanwezig zijn bij de staking: ‘Ouders en kinderen merken dagelijks dat de druk op het onderwijs te hoog is. Dat heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van onderwijs en het welbevinden van kinderen. Het lerarentekort neemt alleen maar toe als we niets doen. Daarmee staat niet alleen de kwaliteit onder druk, maar wordt het steeds meer de vraag of er überhaupt onderwijs is.

Ook het LAKS steunt het onderwijspersoneel. Voorzitter Pieter Lossie: ‘De urgentie om met structurele oplossingen te komen tegen het tekort wordt nog te weinig gevoeld door de politiek. Dat terwijl de kwaliteit van onderwijs volgens de onderwijsinspectie jaar op jaar afneemt, leraren in toenemende mate klagen over werkdruk en leerlingen aangeven dat motivatie en maatwerk tekort schieten in hun onderwijs. Al deze groepen worden zo geraakt door het lerarentekort.
De bonden hebben minister Slob 21 oktober a.s. als ultimatum gegeven.

Gevolgen voor ouders en leerlingen

Scholen die kampen met het tekort aan onderwijspersoneel en een gebrek aan vervangers, lossen deze problemen vooral op door minder les te geven. Op de middelbare school vallen veel lessen uit, terwijl op de basisschool kinderen naar huis worden gestuurd. In andere gevallen worden klassen samengevoegd, of worden onbevoegden voor de klas gezet. Enkele scholen hebben inmiddels besloten dat kinderen structureel maar vier dagen in de week naar school kunnen. Ouders gaven in de Staat van de Ouder aan dat meer geld van de overheid nodig is om de werkdruk en het lerarentekort aan te pakken. Een ruime meerderheid van de ouders ziet dit als de structurele oplossing van het probleem.

Zelf problemen door het lerarentekort? Laat het ons weten!

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Meeste ouders steunen onderwijsstaking

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 wordt er gestaakt in het basis– en voortgezet onderwijs. Uit een online poll die Ouders & Onderwijs hield blijkt dat 77% van de ouders de staking van onderwijspersoneel steunt en 23% tegen is.

Lees meer
Nieuws

Onderzoek: 84% van de ouders maakt zich zorgen over afnemende onderwijskwaliteit

Veel ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen. In het basisonderwijs maakt zelf meer dan 50% van de ouders zich ernstige zorgen hierover. Dit blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder de leden van het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer
Nieuws

Moet je als ouder de vrijwillige ouderbijdrage betalen?

Het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland is gratis. Voor ouders zijn er geen kosten om hun kind dit onderwijs te laten volgen. Toch mag school aan ouders een bijdrage vragen. Ouders kiezen zelf of ze deze bijdrage betalen. Daarom wordt deze bijdrage de vrijwillige ouderbijdrage genoemd. Maar wat zijn de consequenties als u dit niet betaalt? 

Lees meer
Nieuws

Zeven dingen die elke ouder in het basis- en voortgezet onderwijs moet weten

Als ouder ben je altijd betrokken bij het onderwijs van jouw kind. Of je kind nu les volgt op de basisschool of in het voortgezet onderwijs, op een gewone school of in het speciaal onderwijs. Je bent vast enorm trots op je kind. Van het moment dat jouw kleuter voor het eerst naar school gaat tot wanneer je zoon of dochter een prachtig werkstuk maakt of een mooi cijfers scoort.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.