Home > Nieuws > Nieuws > Moet je als ouder de vrijwillige ouderbijdrage betalen?

Moet je als ouder de vrijwillige ouderbijdrage betalen?.

4 september 2019 Nieuws ouderbijdrage ouders schoolkosten

Het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland is gratis. Voor ouders zijn er geen kosten om hun kind dit onderwijs te laten volgen. Toch mag school aan ouders een bijdrage vragen. Ouders kiezen zelf of ze deze bijdrage betalen. Daarom wordt deze bijdrage de vrijwillige ouderbijdrage genoemd. Maar wat zijn de consequenties als u dit niet betaalt?

Helaas blijkt dat het betalen van de vrijwillige ouderbijdragen nog steeds niet altijd ‘vrijwillig’ is. Daarom vroeg Minister Slob de PO-Raad en VO-Raad om afspraken te maken. Dat leidde tot twee heldere afspraken:

Afspraak 1

Scholen moeten duidelijk(er) communiceren dat het betalen van de ouderbijdrage écht vrijwillig is. Dat is conform de wettelijke bepalingen hierover.

Afspraak 2

Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage mag geen reden zijn voor uitsluiting van activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd. Het bieden van een alternatief wanneer een ouder de vrijwillige ouderbijdragen niet betaalt is niet voldoende. Het uitsluiten van een leerling is helemaal uit den boze.

De PO-raad heeft met deze afspraken de vrijwillige ouderbijdrage in het basisonderwijs goed geregeld. Ouders & Onderwijs is daar blij mee. Ouders weten zo precies waar zij aan toe zijn.

Wat valt er buiten deze afspraken

In het voortgezet onderwijs willen scholen twee zaken buiten deze afspraken houden namelijk: de onderwijsinhoudelijke programma’s zoals Tweetalig Onderwijs (TTO), Technasium en LOOT. En de bekostiging van devices als Chromebook, laptops en tablets.

Hierover beantwoordde Minister Slob Kamervragen. Zijn antwoorden laten ruimte. Hij stelt namelijk dat ouders niet hoeven betalen voor verrijkte onderwijsconcepten of dat er in ieder geval voorzien moet worden in een kosteloos alternatief. Hij zou het mooi vinden wanneer de VO-raad afspraken hierover zou maken.

Hoe hoog is de vrijwillige ouderbijdrage en waar wordt deze voor gebruikt?

De hoogte van de bijdrage verschilt per school. Net als waarvoor school de bijdrage aan ouders vraagt. Zo vragen veel scholen om een bijdrage voor een kamp, werkweek of excursie. Maar ook voor een laptop, tablet of een onderwijsvorm zoals tweetalig onderwijs.

De hoogte én de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage wordt besproken met de Oudergeleding van de Medezeggenschaps Raad (MR). De Oudergeleding moet instemmen met het voorstel voor de vrijwillige ouderbijdrage. Scholen mogen, na instemming van de Oudergeleding zelf bepalen waarvoor de door hen ontvangen ouderbijdrages worden gebruikt.

Uitsluiting van kinderen

Scholen mogen dus een bijdrage vragen, maar ouders zijn niet verplicht tot het betalen daarvan. Heeft u de ouderbijdrage niet betaald voor een verplichte activiteit? Dan mag uw kind toch deelnemen. Elke leerling op de school moet het verplichte lesprogramma kunnen volgen zonder dat de ouders daarvoor iets moeten betalen. Ouders hoeven dus nooit te betalen voor verplichte lessen of lesmateriaal. De school moet ervoor zorgen dat de leerling dit materiaal gewoon kan gebruiken.

Van de vrijwillige ouderbijdrage betalen scholen de activiteiten en materialen waarvoor zij geen geld van de overheid krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld schoolreisjes, buitenlandreizen, huur van kluisjes, museumbezoeken, Sinterklaas- en kerstfeest of tweetalig onderwijs. Heeft u de ouderbijdrage niet betaald voor een extra activiteit die niet verplicht is? De basisschool mag uw kind dan niet uitsluiten. Uw kind mag dus gewoon overal aan meedoen. De middelbare school mag uw kind nog wel weigeren voor de activiteit. De school moet dan wel zorgen voor opvang van uw kind. In de schoolgids vindt u of een activiteit verplicht is.

Meer informatie over uitsluiting leest u hier.

Wat doet Ouders & Onderwijs om uitsluiting van kinderen te voorkomen?

Ouders & Onderwijs dringt er in de onderwijssector en bij Minister Slob op aan dat er gelijke kansen moeten zijn in het onderwijs. De portemonnee van ouders mag niet bepalend zijn voor het onderwijs dat hun kind kan volgen. Nederland heeft zich gebonden – zeker door de aansluiting bij het IVRK en het IVESCR – om het leerplichtig onderwijs niet te belasten met een vrijwillige ouderbijdrage die niet vrijwillig maar verplicht is. En daar moet de Staat en de onderwijssector zich aan houden.

Wordt uw kind uitgesloten? Neem dan contact op met ons Informatiepunt voor meer informatie en persoonlijk advies.

UPDATE: Vanaf 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage (in het primair en voortgezet onderwijs) inderdaad aangescherpt. Kern van de wijziging: alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Scholen worden verplicht dit expliciet te vermelden in de schoolgids en het schoolplan.

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Meeste ouders steunen onderwijsstaking

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 wordt er gestaakt in het basis– en voortgezet onderwijs. Uit een online poll die Ouders & Onderwijs hield blijkt dat 77% van de ouders de staking van onderwijspersoneel steunt en 23% tegen is.

Lees meer
Nieuws

Onderzoek: 84% van de ouders maakt zich zorgen over afnemende onderwijskwaliteit

Veel ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen. In het basisonderwijs maakt zelf meer dan 50% van de ouders zich ernstige zorgen hierover. Dit blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder de leden van het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer
Nieuws

Ouders en leerlingen steunen lerarenstaking

Het hele basis- en voorgezet onderwijs gaat staken op woensdag 6 november. De vakbonden en sectorraden trekken samen op voor extra geld voor het onderwijs om het lerarentekort te bestrijden. Ook Ouders & Onderwijs en het LAKS blijven het onderwijspersoneel steunen, net zoals in eerdere acties. Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat er dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd. Uit de recent gepresenteerde Miljoenennota bleek dat er geen extra geld wordt vrijgemaakt. Leraar, leerling en ouder, schouder aan schouder!

Lees meer
Nieuws

Zeven dingen die elke ouder in het basis- en voortgezet onderwijs moet weten

Als ouder ben je altijd betrokken bij het onderwijs van jouw kind. Of je kind nu les volgt op de basisschool of in het voortgezet onderwijs, op een gewone school of in het speciaal onderwijs. Je bent vast enorm trots op je kind. Van het moment dat jouw kleuter voor het eerst naar school gaat tot wanneer je zoon of dochter een prachtig werkstuk maakt of een mooi cijfers scoort.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.