Home > Nieuws > Nieuws > Onderzoek: 84% van de ouders maakt zich zorgen over afnemende onderwijskwaliteit

Onderzoek: 84% van de ouders maakt zich zorgen over afnemende onderwijskwaliteit.

5 november 2019 Nieuws afnemende onderwijskwaliteit onderzoek ouders

Veel ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen. In het basisonderwijs maakt zelf meer dan 50% van de ouders zich ernstige zorgen hierover. Dit blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder de leden van het Landelijk Ouderpanel.

Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen

Vraag ouders wat de meest bepalende factor is voor de kwaliteit van onderwijs en het antwoord is simpel: de leraar. De zorgen over de onderwijskwaliteit lijken samen te hangen met de groeiende gevolgen van het lerarentekort. Voor maar liefst 69% van de ouders is het tekort in de praktijk al merkbaar. Er is veel lesuitval, groepen worden samengevoegd en er ontstaan plofklassen of er staan stagiaires voor de klas. Een bron van zorg voor ouders: 81% maakt zich zorgen over het lerarentekort.

Leraar en ouder schouder aan schouder

Ruim driekwart van de ouders vindt dat er structureel meer geld moet komen voor het verlagen van de werkdruk in het onderwijs en 53% is voor een structurele salarisverhoging.

Het landelijk Ouderpanel

Aan het onderzoek deden 1388 ouders van kinderen in de schoolgaande leeftijd mee. De peiling is gebaseerd op een representatieve meting. Ook jouw stem laten horen? Doe dan mee met het Landelijke Ouderpanel.

Meld je direct aan voor het panel

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Meeste ouders steunen onderwijsstaking

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 wordt er gestaakt in het basis– en voortgezet onderwijs. Uit een online poll die Ouders & Onderwijs hield blijkt dat 77% van de ouders de staking van onderwijspersoneel steunt en 23% tegen is.

Lees meer
Nieuws

Ouders over huiswerkbegeleiding

Ouders begeleiden op verschillende manieren hun kind thuis met schoolwerk. De meeste ouders begeleiden zelf hun kind en vinden huiswerkbegeleiding een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en school. Toch is er ook een behoorlijke groep die professionele huiswerkbegeleiding inschakelt. Daarnaast zijn ouders lang niet altijd tevreden over de mate waarin de school hun kind begeleidt. Dat blijkt uit een onderzoek onder ouders in het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer
Nieuws

Ouders en leerlingen steunen lerarenstaking

Het hele basis- en voorgezet onderwijs gaat staken op woensdag 6 november. De vakbonden en sectorraden trekken samen op voor extra geld voor het onderwijs om het lerarentekort te bestrijden. Ook Ouders & Onderwijs en het LAKS blijven het onderwijspersoneel steunen, net zoals in eerdere acties. Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat er dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd. Uit de recent gepresenteerde Miljoenennota bleek dat er geen extra geld wordt vrijgemaakt. Leraar, leerling en ouder, schouder aan schouder!

Lees meer
Nieuws

Moet je als ouder de vrijwillige ouderbijdrage betalen?

Het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland is gratis. Voor ouders zijn er geen kosten om hun kind dit onderwijs te laten volgen. Toch mag school aan ouders een bijdrage vragen. Ouders kiezen zelf of ze deze bijdrage betalen. Daarom wordt deze bijdrage de vrijwillige ouderbijdrage genoemd. Maar wat zijn de consequenties als u dit niet betaalt? 

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.