Home > Nieuws > Nieuws > MR krijgt instemmingsrecht op begroting

MR krijgt instemmingsrecht op begroting.

7 februari 2019 Nieuws instemmingsrecht Minister Slob MR schoolbegroting

Vanaf 2021 krijgt de MR instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de schoolbegroting. Dat heeft minister Slob aangekondigd. Ouders en leraren krijgen zo meer inspraak in hoe het geld op school besteed wordt. Een goede ontwikkeling! Maar hoe zorg je er als MR-lid voor dat je de juiste vragen stelt?

Instemmingsrecht op de begroting

Op dit moment mag de medezeggenschapsraad alleen advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het meerjarig beleid. Minister Slob vindt dat onvoldoende. Inspraak van ouders, leraren en leerlingen komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Juist ook via het gesprek over financiën. Daarom geeft hij de medezeggenschapsraad instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting. Wat er precies onder die hoofdlijnen valt moet nog verder uitgewerkt worden. Ouders & Onderwijs praat daarover mee. De wijziging gaat op 1 januari 2021 in.

Geldstromen door de school

Instemming op de begroting van de school, dat klinkt goed. Maar om goed gebruik te kunnen maken van het instemmingsrecht moet je wel weten waar je dan op moet letten. Het begint bij inzicht in de geldstromen die door de school lopen. Marije van den Berg, ouder en initiatiefnemer van Geldstromen door de school, onderzocht samen met de school van haar kinderen wat er allemaal komt kijken bij de financiën van de school. Een uitgebreide zoektocht, die Ouders & Onderwijs omgezet heeft in een animatie over hoe de school aan geld komt en waar je op kunt letten als het over financiën gaat:

Tips van Marije

‘Begin bij de basis’

Om goed mee te kunnen praten is het belangrijk om een aantal vragen te stellen. Waar gaat het geld nu heen? Gaat dat al jaren hetzelfde? En waarom doen we dat zo? Daarnaast is het goed om helder in beeld te hebben met welk bedrag je eigenlijk keuzes kunt maken. Hoeveel geld komt er binnen? Wat zijn de vaste lasten? En welke keuzes worden gemaakt binnen deze vaste lasten? En waarom? Pas als die vragen beantwoord zijn kun je meer inhoudelijk praten over de besteding van de gelden.

‘Kies twee belangrijke onderwerpen’

Elke school heeft andere plannen, doelstellingen en behoeften. Het is dus belangrijk om samen te bepalen waar de prioriteiten op jouw school liggen. Vraag je af wat belangrijk genoeg is om voor te gaan en kies twee onderwerpen waar je voor gaat staan. Dan krijgt het gesprek over financiën meer inhoud. Stel bijvoorbeeld een doel: een jaar investeren in het ontwikkelen van een nieuwe taalmethode. Of bevraag een specifiek onderwerp: hoeveel geld besteden we aan passend onderwijs? Kunnen we zorgleerlingen op school ondersteunen zoals we dat willen? Hoe lopen de geldstromen van het samenwerkingsverband? Kijk ook naar de reserves van het schoolbestuur: Wordt er geld opgepot in reserves en kunnen we dat geld vrijmaken voor onze onderwijsdoelen?

‘Ook zonder instemmingsrecht heb je invloed’

Ook nu kan je al invloed uitoefenen op de geldstromen in de school. Als de MR zich vastbijt in een specifiek onderwerp en daarover steeds vinger aan de pols houdt in de vergadering, dan zal dat automatisch zorgen voor een extra alerte houding van schoolbestuurders. En ook zonder instemmingsrecht kun je altijd vragen stellen.

‘Meepraten kan op elk moment’

Het is belangrijk om invloed uit te oefenen op de inhoud. Agendeer de onderwerpen die jullie belangrijk vinden en zorg dat de financiën die beslissingen volgen. Als de begroting pas het moment is om de financiën tegen het licht te houden, is het moment van besluiten al voorbij. Wel kun je op dat moment vragen stellen en tijdens het schooljaar het gesprek te voeren over de onderwijsdoelen in relatie tot het geld. Nu is bijvoorbeeld geld voor de verlaging van de werkdruk vrijgekomen. Zet dat op de agenda en vraag de schoolleider hoe dat geld wordt ingezet voor dat doel. Bijvoorbeeld door een ondersteunende kracht in de klas, een administratieve hulp of juist een vakleerkracht.

‘Schoolleiders: zoek tegenkracht van ouders’

Schoolleiders en bestuurders moeten uitleggen waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. Het is belangrijk dat zij de MR al meenemen bij het maken van inhoudelijke keuzes. Zoek tegenkracht van ouders, daar wordt je allemaal beter van.

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Voor de MR: Nieuwe handreiking over financieel beleid

Het gesprek over het financieel beleid van de school is niet altijd makkelijk. Toch krijgt de medezeggenschapsraad steeds meer bevoegdheid en verantwoordelijkheid om hierover mee te praten. Daarom heeft Versterking Medezeggenschap een handreiking gemaakt. Daarin vind je handige tips en handvatten om het gesprek te voeren en de belangrijke vragen te stellen.

Lees meer
Nieuws

Nieuwe masterclasses MR en GMR

De masterclasses Samenspel bestuur en (G)MR en Medezeggenschap voor schoolleiders waren vorig jaar een groot succes. Daarom heeft Versterking medezeggenschap besloten deze twee masterclasses opnieuw te organiseren. Interesse? Schrijf je dan snel in.

Lees meer
Nieuws

Nieuw: handreiking ouderraadpleging voor de MR

Bij sommige wijzigingen moeten school en MR eerst ouders raadplegen. Dit staat in de Wet medezeggenschap op scholen. Er is weinig vastgelegd over hoe zo'n ouderraadpleging eruit moet zien, wie ervoor verantwoordelijk is en wat er met de uitkomsten gebeurt. Daarom maakte Versterking Medezeggenschap een handreiking met praktische handvatten.

Lees meer
Nieuws

Hoe de MR ouders kan bereiken

Op 7 november 2018 vond het WMS congres plaats met als thema 'contact met de achterban'. Ook dit jaar werd het congres weer goed bezocht. Ouders & Onderwijs was van de partij en verzorgde drie workshops. Kon u er niet bij zijn? Wij praten u bij over belangrijkste uitkomsten van het congres en onze workshops.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.