Home > Nieuws > Nieuws > Voor de MR: Nieuwe handreiking over financieel beleid

Voor de MR: Nieuwe handreiking over financieel beleid.

19 april 2019 Nieuws financieel beleid MR

Het gesprek over het financieel beleid van de school is niet altijd makkelijk. Toch krijgt de medezeggenschapsraad steeds meer bevoegdheid en verantwoordelijkheid om hierover mee te praten. Daarom heeft Versterking Medezeggenschap een handreiking gemaakt. Daarin vind je handige tips en handvatten om het gesprek te voeren en de belangrijke vragen te stellen.

Rechten van de MR

De MR heeft adviesrecht op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid. Om dat goed te kunnen doen is er ook een wettelijk recht op informatie. Zonder informatie namelijk geen weloverwogen advies. De personeelsgeleding heeft bovendien instemmingsrecht over de formatie. Deze rechten staan in de Wet medezeggenschap op scholen.

Handreiking financieel beleid

Om MR-en te helpen het gesprek met de school te voeren heeft Versterking Medezeggenschap een nieuwe handreiking gemaakt. In deze handreiking vind je veel praktische en nuttige informatie. Er staat informatie in over wat de wet zegt over financieel beleid. En er is een overzicht van de jaarcyclus met bijbehorende documenten. Ook gaat de handreiking in op welke verantwoordelijkheden bij de GMR of de MR liggen. Tot slot staan er een aantal praktische vragen in die de MR kan stellen over de financiële documenten en het strategisch beleidsplan.

Nieuwe cursus over geldstromen

Zit je in de MR en wil je meer weten over de geldstromen in een school? En hoe jij jouw rol als MR-lid op dit vlak goed in kunt vullen? Dan kun je hierover sinds kort een cursus bij de VOO volgen: Volg het onderwijsgeld. Hierin leer je hoe de geldstromen in de school lopen en hoe je hierop invloed uit kunt oefenen vanuit de MR. Je kunt voor het betalen van de cursus meestal gebruik maken van het budget binnen de faciliteitenregeling.

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Nieuwe masterclasses MR en GMR

De masterclasses Samenspel bestuur en (G)MR en Medezeggenschap voor schoolleiders waren vorig jaar een groot succes. Daarom heeft Versterking medezeggenschap besloten deze twee masterclasses opnieuw te organiseren. Interesse? Schrijf je dan snel in.

Lees meer
Nieuws

Nieuw: handreiking ouderraadpleging voor de MR

Bij sommige wijzigingen moeten school en MR eerst ouders raadplegen. Dit staat in de Wet medezeggenschap op scholen. Er is weinig vastgelegd over hoe zo'n ouderraadpleging eruit moet zien, wie ervoor verantwoordelijk is en wat er met de uitkomsten gebeurt. Daarom maakte Versterking Medezeggenschap een handreiking met praktische handvatten.

Lees meer
Nieuws

MR krijgt instemmingsrecht op begroting

Vanaf 2021 krijgt de MR instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de schoolbegroting. Dat heeft minister Slob aangekondigd. Ouders en leraren krijgen zo meer inspraak in hoe het geld op school besteed wordt. Een goede ontwikkeling! Maar hoe zorg je er als MR-lid voor dat je de juiste vragen stelt?

Lees meer
Nieuws

Hoe de MR ouders kan bereiken

Op 7 november 2018 vond het WMS congres plaats met als thema 'contact met de achterban'. Ook dit jaar werd het congres weer goed bezocht. Ouders & Onderwijs was van de partij en verzorgde drie workshops. Kon u er niet bij zijn? Wij praten u bij over belangrijkste uitkomsten van het congres en onze workshops.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.