Home > Nieuws > Nieuws > Nieuw: handreiking ouderraadpleging voor de MR

Nieuw: handreiking ouderraadpleging voor de MR.

25 februari 2019 Nieuws MR ouderraadpleging ouders

Bij sommige wijzigingen moeten school en MR eerst ouders raadplegen. Dit staat in de Wet medezeggenschap op scholen. Er is weinig vastgelegd over hoe zo'n ouderraadpleging eruit moet zien, wie ervoor verantwoordelijk is en wat er met de uitkomsten gebeurt. Daarom maakte Versterking Medezeggenschap een handreiking met praktische handvatten.

Wat zegt de wet over ouderraadpleging?

Scholen moeten volgens de Wet medezeggenschap op scholen ouders raadplegen in verschillende situaties die voor hen grote gevolgen kunnen hebben. Verder staat in de wet dat de MR pas een besluit mag nemen nadat ouders zijn geraadpleegd. Ouders moeten dus gehoord worden over het onderwerp. De school of MR moet in ieder geval ouders raadplegen in de volgende situaties:

  • Wijziging van de regeling van de voor- en naschoolse opvang
  • Wijziging van de grondslag van de school
  • Bij fusie of sluiting
  • Wijziging van de schooltijden (alleen op de basisschool)

Handreiking ouderraadpleging

Het doel van de ouderraadpleging is vooral om erachter te komen hoe ouders over de plannen denken en of er voldoende steun en draagvlak voor de plannen is. Maar hoe regel je een ouderraadpleging, wie is verantwoordelijk en wat doe je met de uitkomsten? De wet zegt daar niets over. Daarom ontwikkelde Versterking Medezeggenschap een handreiking ouderraadpleging voor de MR. Ouders & Onderwijs praatte mee, als onderdeel van Versterking Medezeggenschap.

Handvatten, tips en voorbeelden

Voor het uitvoeren van een ouderraadpleging is het belangrijk dat er heldere afspraken zijn. In de handreiking wordt toegelicht waar je allemaal aan moet denken bij de uitvoering. Hoe en wanneer communiceer je met ouders? Hoe peil je het draagvlak voor de wijziging? En welke stappen moet je allemaal zetten in het proces? Daarop geeft de handreiking antwoord. Ook worden aan de hand van de praktijk voorbeelden gegeven. Een nuttig document voor elke MR dus.

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Meeste ouders steunen onderwijsstaking

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 wordt er gestaakt in het basis– en voortgezet onderwijs. Uit een online poll die Ouders & Onderwijs hield blijkt dat 77% van de ouders de staking van onderwijspersoneel steunt en 23% tegen is.

Lees meer
Nieuws

Onderzoek: 84% van de ouders maakt zich zorgen over afnemende onderwijskwaliteit

Veel ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen. In het basisonderwijs maakt zelf meer dan 50% van de ouders zich ernstige zorgen hierover. Dit blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder de leden van het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer
Nieuws

Ouders en leerlingen steunen lerarenstaking

Het hele basis- en voorgezet onderwijs gaat staken op woensdag 6 november. De vakbonden en sectorraden trekken samen op voor extra geld voor het onderwijs om het lerarentekort te bestrijden. Ook Ouders & Onderwijs en het LAKS blijven het onderwijspersoneel steunen, net zoals in eerdere acties. Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat er dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd. Uit de recent gepresenteerde Miljoenennota bleek dat er geen extra geld wordt vrijgemaakt. Leraar, leerling en ouder, schouder aan schouder!

Lees meer
Nieuws

Moet je als ouder de vrijwillige ouderbijdrage betalen?

Het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland is gratis. Voor ouders zijn er geen kosten om hun kind dit onderwijs te laten volgen. Toch mag school aan ouders een bijdrage vragen. Ouders kiezen zelf of ze deze bijdrage betalen. Daarom wordt deze bijdrage de vrijwillige ouderbijdrage genoemd. Maar wat zijn de consequenties als u dit niet betaalt? 

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.