Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Nieuwe masterclasses MR en GMR

Nieuwe masterclasses MR en GMR.

1 maart 2019 Nieuws

De masterclasses Samenspel bestuur en (G)MR en Medezeggenschap voor schoolleiders waren vorig jaar een groot succes. Daarom heeft Versterking medezeggenschap besloten deze twee masterclasses opnieuw te organiseren. Interesse? Schrijf je dan snel in.

Masterclass Samenspel bestuur en (G)MR

Het doel van de masterclass Samenspel bestuur en (G)MR is dat beide partijen meer begrip krijgen voor elkaars rol en positie in het beleidsvormingsproces en dat duidelijk wordt wat de representatieve rol is van de (G)MR ten opzichte van de achterban. Het gaat er uiteindelijk om dat bestuur en medezeggenschap er gezamenlijk aan kunnen bijdragen dat het draagvlak voor het overeengekomen beleid toeneemt en de implementatie ervan vergemakkelijkt. De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) vormt hierbij het juridisch kader, maar in de praktijk gaat het niet alleen om de naleving van regels en procedures, maar vooral ook om gedrag en respect voor elkaars rol. Tijdens de masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • korte uitleg over het juridisch kader van medezeggenschap
  • de formele en de informele rol van de medezeggenschap in de beleidsvorming aan de hand van de PDCA-cyclus
  • de verhouding tussen medezeggenschap en intern/extern toezicht
  • de verhouding tussen medezeggenschap en achterban

Masterclass Schoolleiders en MR

Het doel van deze masterclass is dat schoolleiders inzicht krijgen hoe ze constructieve tegenspraak kunnen organiseren. Van belang daarbij is dat schoolleider en MR de wederzijdse verwachtingen op elkaar afstemmen en goed kunnen samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In de praktijk blijkt dat de rol van schoolleider cruciaal is in het medezeggenschapsproces en dat de school veel baat heeft bij een MR die als stevige tegenhanger van het bestuur optreedt en het beste uit zichzelf en de schoolorganisatie haalt. Tijdens de masterclass komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de rollen, verantwoordelijkheden en verhoudingen
  • de afstemming van jaarplan en activiteitenplan
  • het voorbereiden van de overlegvergadering
  • het creëren van draagvlak
  • de organisatie van een ouderraadpleging

Data en locatie

Masterclass Samenspel bestuur en (G)MR

Wanneer: 10 april 2019, van 13.30 tot 17.00 uur
Waar: het kantoor van de AOb, St. Jacobsstraat 22 in Utrecht

Bij voldoende belangstelling vindt deze masterclass ook op 9 oktober a.s. plaats.

Masterclass Schoolleiders en MR

Wanneer: 17 juni 2019, van 13.30 tot 16.00 uur
Waar: het kantoor van de AVS, Herenstraat 25 te Utrecht

Inschrijven

Inschrijven voor een van beide masterclasses kan door een mail te sturen naar versterkingmedezeggenschap@gmail.com met als onderwerp inschrijving masterclass en de vermelding van het aantal deelnemers en de naam van de school.

Aan deelname van de masterclasses zijn geen kosten verbonden.

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Meeste ouders steunen onderwijsstaking

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 wordt er gestaakt in het basis– en voortgezet onderwijs. Uit een online poll die Ouders & Onderwijs hield blijkt dat 77% van de ouders de staking van onderwijspersoneel steunt en 23% tegen is.

Lees meer
Nieuws

Onderzoek: 84% van de ouders maakt zich zorgen over afnemende onderwijskwaliteit

Veel ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen. In het basisonderwijs maakt zelf meer dan 50% van de ouders zich ernstige zorgen hierover. Dit blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder de leden van het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer
Nieuws

Nieuwe handreiking ‘De positie van de GMR bij passend onderwijs’

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) speelt een nadrukkelijke rol bij het beleid van het schoolbestuur rond passend onderwijs. De nieuwe handreiking ‘De positie van de GMR bij passend onderwijs’ is bedoeld om GMR-leden handvatten te bieden voor het bespreken en het beïnvloeden van het beleid en de besteding van de middelen voor passend onderwijs.

Lees meer
Nieuws

Ouders en leerlingen steunen lerarenstaking

Het hele basis- en voorgezet onderwijs gaat staken op woensdag 6 november. De vakbonden en sectorraden trekken samen op voor extra geld voor het onderwijs om het lerarentekort te bestrijden. Ook Ouders & Onderwijs en het LAKS blijven het onderwijspersoneel steunen, net zoals in eerdere acties. Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat er dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd. Uit de recent gepresenteerde Miljoenennota bleek dat er geen extra geld wordt vrijgemaakt. Leraar, leerling en ouder, schouder aan schouder!

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.