Home > Nieuws > Nieuws > Nieuw dieptepunt in soap rondom SvPO

Nieuw dieptepunt in soap rondom SvPO.

9 maart 2022 Nieuws

De aangifte tegen een bestuurder betekent een nieuw dieptepunt in de soap rondom de School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO). Eerder werd al duidelijk dat de kwaliteit van het onderwijs op sommige SvPO-vestigingen onder de maat is. Zo kregen drie van de acht scholen van de Onderwijsinspectie het predicaat zeer zwak.

De aangifte zou volgens minister Wiersma te maken hebben met de huisvesting van de scholen en de bijbehorende transacties. ‘Ik vind het zeer zorgelijk dat deze stap nodig is. Omdat de aangifte verband houdt met de inhoud van de rapporten die nog niet openbaar zijn, kan ik er op dit moment echter nog niet verder op ingaan’ schrijft de minister in de kamerbrief.

Onderwijskwaliteit

De inspectie constateerde eerder dat de kwaliteit van het onderwijs op sommige SvPO-vestigingen niet goed is. Zo kregen drie van de acht scholen het predicaat zeer zwak. Voor de vestiging in Utrecht was dat de tweede keer op rij. Daarop kortte de minister voor deze locatie de bekostiging voor drie maanden.

Verplichte bijdrage

De Utrechtse locatie kwam vaker in de problemen. Zo verplichtte de vestiging ouders onder meer om een bijdrage van 450 euro te betalen. Als dat bedrag niet werd overgemaakt mochten de leerlingen niet mee op taalreizen of deelnemen aan de examentrainingen. Dit terwijl wettelijk bepaald is dat een ouderbijdrage altijd vrijwillig is en het niet toegestaan is kinderen uit te sluiten van activiteiten.

Advertentiecampagne

Wie denkt dat de schoolleiding alles op alles zet om de onderwijskwaliteit te verbeteren, komt bedrogen uit. Blijkbaar wil de school vooral de negatieve berichtenstroom de baas blijven en wordt er dus geïnvesteerd in een dure advertentiecampagne. Deze wordt uiteraard betaald uit publiek geld.

Bron: Nieuwswebsite van De Stentor

SvPO heef acht locaties verspreid over het land in onder meer Amsterdam, Utrecht, Deventer, Hoorn en Hardegarijp. De school zet in op kleine klassen van maximaal zestien leerlingen.

Gerelateerde onderwerpen

De onderwijsinspectie en klachten

De Onderwijsinspectie behandelt geen klachten. Het is wel mogelijk om een melding te maken van de situatie op school.

Lees meer

Stichten nieuwe school

Iedereen mag een school oprichten. Bij het stichten van een nieuwe school geldt een aantal regels.

Lees meer

De vrijwillige ouderbijdrage

Veel scholen vragen elk jaar een financiële bijdrage van ouders. Deze bijdrage is altijd vrijwillig.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.