Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolorganisatie > Klachten > De onderwijsinspectie en klachten

De onderwijsinspectie en klachten.

De Onderwijsinspectie behandelt geen klachten. Het is wel mogelijk om een melding te maken van de situatie op school. Vervolgens nemen zij deze melding op in het dossier van de school. Bij situaties waarin geweld, seksuele intimidatie, misbruik, discriminatie of radicalisering aan de orde is, is de vertrouwensinspecteur beschikbaar.

Meld het niet naleven van de regels

De Onderwijsinspectie controleert of de school zich aan de regels houdt. Wanneer de school niet voldoet aan de eisen van de wet kunt u hiervan melding maken. Zij nemen uw melding dan op in het dossier van de school en gebruiken deze voor een volgende inspectie.

Geen behandeling van de klacht

De inspectie bepaalt zelf wanneer zij wel of geen actie ondernemen op basis van een binnengekomen melding. Verwacht niet dat de ze meteen op de stoep staan, maar in sommige gevallen kan het wel degelijk helpen om de inspectie op de hoogte te stellen van de situatie. Doorgaans geldt: hoe meer ouders een melding doen, hoe groter de kans dat het snel wordt opgepakt.

Vertrouwensinspecteur

De Onderwijsinspectie heeft een team van speciale inspecteurs die zich bezig houden met ernstige situaties zoals zedenmisdrijven, geweld en radicalisering. Deze vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert. Hij kan ook helpen bij het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. Elke melding komt in een vertrouwelijk dossier van de Onderwijsinspectie.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

De onafhankelijke klachtencommissie

Ouders kunnen altijd terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Bij de behandeling van een klacht gelden een aantal wettelijke regels.

Lees meer
Dossier

De klachtenregeling op school

Ouders kunnen een formele klacht indienen op school. Elke school beschrijft in de klachtenregeling hoe het indienen van een formele klacht werkt.

Lees meer
Dossier

Bemiddeling tussen ouders en school

Soms ontstaat er een situatie waarin ouders en school ergens samen niet uitkomen. Dan kan bemiddeling uitkomst bieden.

Lees meer
Dossier

Tips voor het gesprek met school

Om samen tot een oplossing te komen is het belangrijk dat zowel de ouder als de school het gesprek op een prettige manier voert.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.