Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkosten en ouderbijdrage > De vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage.

Veel middelbare en basisscholen vragen elk jaar een financiële bijdrage aan ouders. Bijvoorbeeld voor een schoolreis, kerstviering of tweetalig onderwijs. Maar hoe vrijwillig is deze bijdrage? Waar mag de school een bijdrage voor vragen? En wat gebeurt er als je deze niet betaalt? Dat vertellen we in dit artikel.

Een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten 

Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage aan ouders vragen. Dit geld wordt gebruikt voor activiteiten of materialen die niet bij het verplichte lesprogramma horen. Alles wat wél bij het verplichte lesprogramma hoort wordt in principe door de school betaald. Van de vrijwillige ouderbijdrage betalen scholen meestal extra activiteiten en materialen waarvoor het geld van de overheid niet toereikend is. Dit zijn bijvoorbeeld schoolreisjes, buitenlandreizen, museumbezoeken, Sinterklaas- en kerstfeest of tweetalig onderwijs.

Niet betaald? Je kind mag altijd meedoen

Volgens de wet is de vrijwillige ouderbijdrage écht vrijwillig. Dat wil zeggen dat ouders zelf kunnen beslissen of ze betalen. Als je niet betaalt, mag je kind altijd meedoen. Zowel basisscholen als middelbare scholen mogen geen enkel kind uitsluiten van activiteiten die de school organiseert. Ook niet als de ouderbijdrage niet is betaald. Ook van activiteiten die niet bij het verplichte lesprogramma horen mogen kinderen niet worden uitgesloten.
Als veel ouders niet betalen kan dat wel gevolgen hebben voor de georganiseerde activiteiten. Minder geld zorgt ervoor dat er minder georganiseerd wordt, of kiest de school voor een goedkopere opties.

Hoogte vrijwillige ouderbijdrage 

In de schoolgids staat hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage is, waar deze voor gebruikt wordt en dat deze vrijwillig is. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage kan per school verschillen. Elke school bepaalt dat zelf, samen met de ouders in de medezeggenschapsraad. Op de basisschool betalen de meeste ouders een paar tientjes per jaar. Op de middelbare school lopen de kosten vaak sneller op.  

Betaling ouderbijdrage 

De manier waarop ouders de bijdrage betalen verschilt behoorlijk. Sommige scholen vragen een vast bedrag per jaar en andere scholen vragen per activiteit een bijdrage aan ouders. De ouderbijdrage wordt soms vooraf en soms achteraf gefactureerd. Soms wordt de ouderbijdrage geïnd door de ouderraad en soms door de school zelf. Veel scholen vragen ouders de bijdrage via automatische incasso te betalen. Sommige scholen vragen ouders zelfs een contract te ondertekenen waarin staat dat ze beloven de ouderbijdrage te betalen. Je bent nooit verplicht dit contract te ondertekenen. Ouders voelen soms druk om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Maar weet: je bent écht niet verplicht de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. En met je vragen kun je altijd terecht bij Ouders & Onderwijs. 

Wie betaalt welke schoolkosten? 

Naast de vrijwillige ouderbijdrage zijn er ook andere schoolkosten. Sommigen daarvan moet de school betalen: zoals boeken. Sommige kosten zijn voor ouders: zoals atlas, rekenmachine en sportkleding. Om duidelijk te maken welke kosten wel en niet aan ouders gevraagd mogen worden zijn de schoolkosten in vier categorieën opgedeeld: kosten voor school, kosten voor ouders, kosten digitale leermiddelen en de vrijwillige ouderbijdrage. 

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Welke schoolkosten zijn er?

Als je kind naar school gaat krijg je te maken met deze kosten.

Lees meer
Dossier

Tegemoetkoming scholieren 18 jaar en ouder

Je ontvangt kinderbijslag tot hun kind 18 jaar wordt, daarna een tegmoetkoming.

Lees meer
Dossier

Moeite met betalen schoolkosten?

De rekening voor schoolspullen kan aardig oplopen. Lees wat je kunt doen.

Lees meer
Dossier

Schoolkosten: dit betalen ouders zelf

Voor sommige schoolmaterialen betalen ouders zelf. Welke zijn dat precies?

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.