Home > Nieuws > Nieuws > Onderzoek naar afschaffen vrijwillige ouderbijdrage

Onderzoek naar afschaffen vrijwillige ouderbijdrage.

5 februari 2024 Nieuws

Eerder sprak de Tweede Kamer met de onderwijsministers over de onderwijsbegroting voor 2024. Daar schreven we al dit nieuwsbericht over. In het debat werden enkele moties ingediend waar nu ook over gestemd is. Daar zitten een aantal opvallende opdrachten voor de ministers bij. Zo wil de Tweede Kamer dat zij het continurooster en wettelijk verplichte stagevergoeding bespreken. Ook onderzoeken de ministers het afschaffen van de vrijwillige ouderbijdrage. 

Ouderbijdrage 

Eerder gaven Kamerleden Beckerman (SP) en Pijpelink (GroenLinks-PvdA) al aan de vrijwillige ouderbijdrage te willen afschaffen. Onderwijs-, leerling- en ouderorganisaties stuurden de Tweede Kamer een brief hierover. In deze brief wordt gevraagd om de ouderbijdrage af te schaffen in het basisonderwijs. De SP, D66 en GroenLinks-PvdA dienden samen een motie in. In deze motie wordt de minister verzocht om te onderzoeken of het afschaffen van de ouderbijdrage haalbaar is. Deze motie is nu aangenomen. 

Blij met de aandacht 

De ouderbijdrage is altijd vrijwillig. Veel ouders ervaren dit alleen niet zo. Leerlingen worden niet uitgesloten van extra activiteiten als hun ouders de ouderbijdrage niet betalen, daarover werd eerder al een wet van GroenLinks en de SP aangenomen. Met het afschaffen van de ouderbijdrage zetten we een volgende stap naar kosteloos onderwijs voor alle kinderen.

We volgen het onderzoek en de uitvoering van de minister op de voet en zijn blij met de blijvende aandacht voor schoolkosten voor ouders.  

Alle ingediende plannen zijn te vinden via de website van de Tweede Kamer. Wil je op de hoogte blijven van wat er in het onderwijs en de politiek gebeurt? 

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.