Home > Nieuws > Nieuws > Onderzoek naar extra hulp voor ouders

Onderzoek naar extra hulp voor ouders.

2 juni 2022 Nieuws

Het laatste dat je als ouder wilt is dat je er alleen voor komt te staan. Niet zo vreemd dus dat voor ouders met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben alle hulp nuttig is. Oudervereniging Balans liet onderzoek doen naar een buddysysteem voor deze ouders. Het idee is dat zo’n buddy met de ouders meedenkt om te komen tot een goede samenwerking met school.

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) heeft ervaringen van ouders onderzocht. In het rapport komen de onderzoekers met een warm pleidooi voor een buddysysteem. Volgens hen kan het buddysysteem in het belang zijn van ouders, kinderen en scholen.

Aanbevelingen

De onderzoekers komen onder meer tot de volgende aanbevelingen:

  • Ouder, kind en onderwijs staan centraal. In het te ontwerpen buddysysteem moet de stem van het onderwijs, het kind en de ouder dus goed doorklinken en volop ruimte krijgen.
  • Het buddysysteem moet ruimte bieden aan informele buddy’s. Een buddy is geen professional. Ondersteuning van professionals is wel een vereiste.
  • Ondanks de investeringen die gedaan moeten worden, is het uitganspunt dat een buddysysteem op termijn ook veel kosten kan besparen.
  • Na invoering van een buddysysteem kan een onderzoek op basis van effectcalculatie deze te verwachten winst in kaart brengen. Dit zal bijdragen aan de legitimatie van het buddysysteem.

Wat is de volgende stap?

Op basis van hun onderzoek adviseren de onderzoekers spoedig te komen tot een ontwerp voor een buddysysteem dat dichtbij de ouders staat, maar ook het vertrouwen krijgt van het onderwijs.  De uitkomsten van het onderzoek kunnen helpen bij het ontwikkelen van een goed systeem.

Wil je meer details lezen? Raadpleeg dan vooral het rapport in ISSUU, of kijk op de website van Balans. Of kijk de webinar van 30 mei terug, waarin de vraag centraal stond wat de meerwaarde is van een buddysysteem.

 

Vragen?

Voor antwoorden op vragen over passend onderwijs kun je altijd in onze kennisbank kijken. Daar staan alle belangrijke artikelen bij elkaar. Maar je kunt natuurlijk ook contact opnemen met onze medewerkers. Via e-mail: vraag@oudersenonderwijs.nl, telefonisch of WhatsApp via: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

 

Gerelateerde onderwerpen

Verplaats je in de ouder en stel het kind centraal

Gesprekken op school over passend onderwijs gaan nog te vaak over regels en protocollen, aldus Lobke Vlaming.

Lees meer

Tips voor het gesprek met school.

Soms kan het lastig zijn om gesprek aan te gaan met school. Om ouders daarbij te ondersteunen hebben het NJi, Balans en Ouders & Onderwijs gesprekskaarten vol handige tips ontwikkeld. Ouders kunnen deze Toolkit Samen voor het kind gratis aanvragen.

Lees meer

Voortgang verbeteraanpak passend onderwijs

Om het onderwijs nog inclusiever te maken, kwam er eind 2020 een verbeteraanpak passend onderwijs. Daarin staan 25 maatregelen om de positie van kinderen die op school extra ondersteuning nodig hebben te verbeteren. We zijn nu een jaar verder en uit de voortgangsrapportage die vorige week verscheen blijkt dat er nog veel te doen is.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.