Home > Nieuws > Nieuws > Klassengrootte belangrijk voor ouders

Klassengrootte belangrijk voor ouders.

10 maart 2021 Nieuws
klassengrootte

Ouders zijn het massaal eens met de stelling dat er in het basis- en voortgezet onderwijs een maximum aantal leerlingen per klas moet worden vastgesteld, maar liefst 90% van de ruim 22.000 ouders. Slechts 8% is tegenstander van een klassenmaximum. Dat blijkt uit de antwoorden die ouders geven in de kieswijzer die Ouders & Onderwijs samen met Voor Werkende Ouders speciaal voor ouders heeft ontwikkeld.

Direct naar de Kieswijzer

Koen, vader van Just (8) en Sam (6) zegt hierover: “Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen gezien worden voor wie ze zijn en dat ze de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Dat kan je toch niet verwachten van een leerkracht met 32 kinderen in de klas.”

Wat willen ouders met onderwijs?

Naast een maximale klassengrootte zijn ouders ook over andere onderwerpen behoorlijk eensgezind. 84% van de ouders vindt dat een kind de benodigde bijles altijd zonder extra kosten, via de school moet kunnen krijgen. 84% van de ouders is tegen het weigeren van kinderen op scholen vanwege geloofs- of persoonlijke overtuigingen. Ook ziet 79% van de ouders voordelen in het aanbieden van een maatwerkdiploma, waarbij kinderen op de middelbare school vakken op een hoger en lager niveau kunnen volgen zodat ze ook ‘op maat’ kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs.

Daar is nog veel winst te behalen vindt Mohamed, vader van Imane (13) en Sami (7): “Mijn dochter is een kei in wiskunde, maar door haar dyslexie minder goed in talen. Nu gaat ze naar de mavo, terwijl ze wiskunde makkelijk op vwo niveau zou kunnen doen. Maar die kans krijgt ze niet. Hierdoor missen wij als maatschappij later wel een kei in wiskunde. Ik vind dat echt een gemis, voor haar maar voor ons allemaal.”

Werk, zorg en gezin

Ouders hebben ook een duidelijke mening over werk, zorg en gezin. 51% wil een strippenkaart op school waarmee zij een aantal vrije schooldagen per jaar zelf in kunnen zetten. 60% ziet een ministerie voor Jeugd en Gezinszaken dat zich richt op onderwijs, jeugd en zorg wel zitten. En 55% van de ouders vindt dat kinderopvang 4 dagen gratis moet zijn.

Margriet, moeder van Lotte (6 jaar), Piet (3 jaar) en Bas (1 jaar) legt uit waarom zij hier voorstander van is: “Als ik vier dagen kinderopvang krijg, zou ik gelijk meer gaan werken. Nu is het systeem zo moeilijk en stimuleert het niet om meer te werken. En dan ook nog gecombineerd met een strippenkaart op school, dan help je mij als werkende ouder echt.”

Speciale kieswijzer voor ouders

Om ouders te helpen met hun politieke keuze hebben Ouders & Onderwijs en Stichting Voor Werkende Ouders een speciale kieswijzer voor ouders ontwikkeld. De kieswijzer geeft ouders inzicht in de standpunten van politieke partijen op het gebied van onderwijs, opvoeding, opvang en zorg. Ouders vullen 20 stellingen in en op basis van hun antwoorden zien ze in hoeverre hun standpunten overeenkomen met alle politieke partijen in de huidige Tweede Kamer en een groot aantal nieuwe partijen.

3,3 miljoen stemmen

Ruim 3,3 miljoen ouders mogen volgende week hun stem uitbrengen. Maar wat vinden zij belangrijk? En wat houdt hen bezig? Wij gingen de straat op met een camera en een microfoon om ouders te bevragen.

Gerelateerde onderwerpen

Speciale kieswijzer voor ouders gelanceerd

Om ouders te helpen met hun politieke keuze heeft Ouders & Onderwijs samen met Stichting Voor Werkende Ouders een speciale kieswijzer voor ouders ontwikkeld: Kieswijs Ouders.

Lees meer

Wat vinden de politieke partijen van het onderwijs?

Tijdens het Nationaal Onderwijsdebat is het een stuk duidelijker geworden hoe politieke partijen over onderwijs denken. Echter, aan het debat deden maar acht partijen mee, terwijl er 37 partijen op het stembiljet staan. Ouders & Onderwijs biedt ook die partijen de kans om hun onderwijsstandpunten toe te lichten. Hieronder staan de video's van deze politieke partijen.

Lees meer

Challenge voor kinderen gelanceerd #alsikdebaasben

De verkiezingen komen eraan. Als ouder stemt u niet alleen voor uzelf, maar ook voor (de toekomst van) uw kind. Maar wat vindt uw kind eigenlijk belangrijk? Om daar achter te komen hebben we een challenge voor kinderen in het leven geroepen: #alsikdebaasben.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.