Home > Nieuws > Nieuws > Oudergesprek belangrijk bij schoolverzuim

Oudergesprek belangrijk bij schoolverzuim.

28 april 2021 Nieuws
vraag & antwoord schoolkosten

Ouders vinden een gesprek met school belangrijk als hun kind verzuimt. Zij willen daarbij graag als gelijkwaardige partner worden behandeld en vinden het belangrijk dat ook het kind aanwezig is. Dit blijkt uit een onderzoek van Ouders & Onderwijs onder het ouderpanel in samenwerking met Ingrado (vereniging voor leerplicht en RMC).

Ouders hebben vooral behoefte aan duidelijke informatie over de vervolgstappen ná het melden van het verzuim. Regelmatig contact is belangrijk om verzuim te voorkomen en samen het welzijn van kinderen te monitoren. Door leerplicht beter te positioneren, kunnen scholen en ouders in een eerder stadium gebruikmaken van de kennis en ervaring van de leerplichtambtenaar.

Lees meer in het complete onderzoek. De belangrijkste conclusies in de rapportage. Of bekijk de infographic.

Samen optrekken

Hoe kunnen ouders, kind en de leerplichtambtenaar samen optrekken wanneer een leerling veel afwezig is? Met die vraag gingen zo’n 30 ouders en leerplichtambtenaren op woensdagavond 21 april online met elkaar in gesprek.

Verschil in uitgangspunt

Het uitgangspunt van ouders en leerplichtambtenaren is geheel anders, zo bleek. Ouders ervaren de leerplicht als verlengstuk van de school. De aanwezig leerplichtambtenaren lieten merken dat dat voor hen anders ligt en dat zij voor leerling en ouders veel kunnen betekenen. Vaak worden ze pas in een laat stadium erbij gehaald. Dan is de situatie vaak al ernstig en moeilijk. Leerplichtambtenaren waren heel duidelijk over hun rol: “We willen samen met ouders en leerling optrekken en zorgen dat leerlingen weer naar school kunnen of onderwijs volgen.”

Ouders en leerling eerst

De vraag was wat ervoor nodig is om leerplichtambtenaar, ouder en kind samen op te laten trekken. Allereerst is het belangrijk om het kind te horen en goed te betrekken. Dit natuurlijk afhankelijk van de leeftijd. Daarbij niet alleen kijken naar hoe het kind naar school kan maar vragen naar wat het kind nodig heeft. Voor ouders is het belangrijk dat het proces transparant en duidelijk verloopt.

Informatievoorziening

Leerplichtambtenaren vullen hun taak verschillend in. De behoefte aan een betere informatievoorziening over wat de leerplichtambtenaar doet en wanneer de ouder deze kan raadplegen is gewenst. De aanwezige ouders hadden veelal zelf negatieve ervaringen met de leerplicht en waren daardoor wantrouwend. Ondanks dat was het gesprek met elkaar open, kritisch en constructief. De openhartige en kwetsbare opstelling van ouders maar zeker ook van de leerplichtambtenaren droegen daar zeker aan bij.

Vragen?

Voor vragen over de rol van de leerplichtambtenaar kunt u kijken op onze kennisbank. Maar u mag natuurlijk ook contact opnemen met onze medewerkers. Via e-mail: vraag@oudersenonderwijs.nl of telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

Ouderpanel

Wilt u ook meepraten over het onderwijs in Nederland? Schrijf u dan direct in voor het Landelijk Ouderpanel of lees meer over dit online panel.

Gerelateerde onderwerpen

Basisscholen open, hoe zit het met de leerplicht?

Een leerplichtambtenaar kan betrokken zijn en een rol spelen in het gesprek tussen school en ouders maar er wordt niet handhavend opgetreden.

Lees meer

Aandachtspunten bij de opening van de middelbare scholen

Het kabinet maakte bekend dat de middelbare scholen met ingang van 2 juni 2020 de deuren weer zullen openen. Dat roept natuurlijk de nodige vragen op. Ouders & Onderwijs zet voor u aan aantal vragen en antwoorden op een rij.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.