Home > Nieuws > Nieuws > Ouders & Onderwijs en Balans pleiten voor integrale aanpak thuiszittersproblematiek

Ouders & Onderwijs en Balans pleiten voor integrale aanpak thuiszittersproblematiek.

20 februari 2019 Nieuws integrale aanpak kinderen Thuiszitters

Deze week werd bekend dat het aantal thuiszitters wederom is gestegen. Vorig schooljaar zaten ruim 4479 kinderen langer dan drie maanden ‘ongeoorloofd’ thuis. In werkelijkheid is het aantal thuiszitters hoger, omdat kinderen met een vrijstelling, kinderen die korter dan drie maanden thuiszitten en kinderen die ‘geoorloofd’ thuiszitten niet worden meegeteld.

Tegelijk met deze cijfers is ook een rapport van oud-kinderombudsman Marc Dullaert verschenen. Ouders & Onderwijs en Oudervereniging Balans vinden dat de adviezen in dit rapport moeten worden overgenomen door de betrokken partijen. Daarom hebben wij samen met Balans een brief gestuurd naar de Tweede Kamer om hiervoor te pleiten.

In het rapport staan tien adviezen die gezamenlijk moeten zorgen voor verbetering voor kinderen die nu niet mee kunnen doen in het onderwijs:

  1. Schrap het onderscheid in geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, want ieder kind heeft leerrecht in of buiten de school.
  2. Geef veel meer aandacht aan het voorkomen van uitval en richt je daarbij volledig op het belang van het kind.
  3. Vervang de leerplicht voor het leerrecht: het recht van ieder kind op leren en ontwikkelen.
  4. Schaf de vrijstellingen af en zorg dat ieder kind op maat kan leren.
  5. Leg vast dat ouders altijd een serieus genomen worden en instemmen met de te volgen aanpak (informed consent).
  6. De leerkracht moet veel beter worden ondersteund en makkelijk hulp kunnen inschakelen.
  7. Bij vastlopende bestuurlijke processen bij zorg- en onderwijsinstellingen kan een casusregisseur een doorbraak forceren richting professionals.
  8. Organiseer een doorbraak door alle betrokken partijen bij elkaar te brengen.
  9. Lukt dit niet, dan kan, als ouders daarmee akkoord gaan, bindende arbitrage plaatsvinden, waarbij ouders zelf een vertegenwoordiger aan kunnen wijzen.
  10. Leg bovenstaande vast in regionaal bindende afspraken en in landelijke wet- en regelgeving.

Regionale oudervertegenwoordiging en een landelijk meldpunt

Om ervoor te zorgen dat ouders maximaal betrokken zijn en ondersteund worden vragen we de politiek om te zorgen voor een laagdrempelige en onafhankelijke oudervertegenwoordiging op regionaal niveau. Daarnaast moet er een meldpunt komen waar ouders laagdrempelig terecht kunnen met problemen. Nu worden ouders te vaak past echt geholpen als de problemen heel groot zijn.

Doorzettingsmacht tegen bestuurlijk onvermogen, niet tegen ouders

Belangrijk is ook dat de aanpak van thuiszitten niet mag leiden tot drang en dwang richting ouders. Doorzettingsmacht is bedoeld om bestuurlijk onvermogen te doorbreken en niet om ouders en kinderen een voorgestelde aanpak op te dringen. In het advies van Dullaert wordt de mogelijkheid opengehouden het strafrecht in te zetten tegen ‘onwillige ouders’. Dat vinden we zeer onwenselijk: de huidige wet- en regelgeving biedt meer dan genoeg mogelijkheden voor gevallen waarin ouders niet in het belang van hun kinderen handelen.

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Aantal thuiszitters groeit

Het aantal kinderen dat langer dan 3 maanden niet naar school gaat, is het afgelopen jaar weer gestegen. Was er in 2018 nog sprake van 4.479 thuiszitters, het afgelopen jaar waren het er 4.790. Dat is een toename van 311. En dit zijn de officiële cijfers, er zijn sterke aanwijzingen dat het werkelijke aantal nog veel hoger ligt.

Lees meer
Nieuws

Thuis tijdens de herfstvakantie? Ga de natuur in!

Ook voor de thuisblijvers is er genoeg te doen tijdens de herfstvakantie. Museumbezoek, shoppen in de stad of een pretpark zijn voor de hand liggende keuzes. Heeft u ook al eens gedacht aan een uitje in de natuur? Er is aanbod genoeg. En het is goed voor uw kind.

Lees meer
Nieuws

Gesprekstool voor ouders thuiszitters

In het najaar van 2018 organiseerde Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) samen met IPW en Significant vier workshops. Wat hebben ouders dan nodig om terug aan het stuur te komen? Met die vraag ging de projectgroep aan de slag.

Lees meer
Nieuws

Landelijk netwerk onderwijs, zorg en jeugd

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.