Home > Nieuws > Nieuws > Gesprekstool voor ouders thuiszitters

Gesprekstool voor ouders thuiszitters.

19 augustus 2019 Nieuws gesprekstool ouders Thuiszitters

In het najaar van 2018 organiseerde Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) samen met IPW en Significant vier workshops. Wat hebben ouders dan nodig om terug aan het stuur te komen? Met die vraag ging de projectgroep aan de slag.

“Vanuit onze eigen ervaring en de ervaring van mensen uit ons netwerk stelden we eerst de knelpunten en de behoeften van ouders vast. Op basis daarvan startten we met de ontwikkeling van een gesprekstool voor ouders: de Sprintkaart.”

Vijf deelnemers ontwikkelden samen de Sprintkaart: een gesprekstool voor ouders van kinderen die dreigen uit te vallen op school, of ondersteuning nodig hebben om naar school te blijven gaan. De Sprintkaart is een handig hulpmiddel voor het organiseren van een alternatief voor het multidisciplinair overleg, om te voorkomen dat gesprekken met onderwijs- en zorginstellingen spaak lopen.

Over de Sprintkaart

De Sprintkaart is gebaseerd op persona Sem. Sem kan goed leren, maar vanwege zijn sociale beperking en zijn gevoeligheid voor prikkels is het regulier of speciaal onderwijs geen goede omgeving voor hem. In de praktijk blijkt het vinden van een passende oplossing voor jongeren als Sem niet eenvoudig. De werkvorm van de Sprintkaart is een mix van scrum-technieken en de planmethode uit Het Groot Werkvormenboek van Sasja Dirkse-Hulscher en Angela Talen. Daarnaast zijn er technieken in verwerkt die sturen op out of the box denken. Grofweg heeft de Sprintkaart drie doelen: ouders aan zet, kind centraal en écht stappen zetten.

Doel 1: Ouders aan zet. De Sprintkaart geeft ouders een sturende rol in de voorbereiding op- en tijdens een gesprek. Doordat een Sprintgesprek wordt geleid door een ouder (of door een onafhankelijke gespreksleider), ontstaat een gelijkwaardige, transparante setting en wordt het makkelijker om greep te houden op de ontwikkelingen.

Doel 2: Kind centraal. De Sprintkaart geeft ouders handvatten om hun kind als startpunt te nemen voor het gesprek met de verschillende betrokken partijen. Daardoor wordt het automatisch vanzelfsprekender om toe te werken naar een maatwerkoplossing.

Doel 3: Echt stappen zetten. Ten derde is de Sprintkaart bedoeld om sneller tot de juiste oplossing te komen. Want door de omvang van het proces moeten ouders en kinderen vaak lang op een oplossing wachten. Meer dan zes maanden is helaas geen uitzondering. De Sprintkaart draagt bij aan het inkorten van een dit omvangrijke proces. Want door snel stappen te zetten kun je educatieve achterstanden en negatieve effecten op emotioneel, mentaal en sociaal vlak beperken.

Inspiratiemodel en leidraad

Inmiddels is de Sprintkaart klaar voor gebruik. Het dient als een leidraad: je kunt hem van a tot z doorlopen, of er alleen de elementen uithalen die voor jou werken.

 

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Aantal thuiszitters groeit

Het aantal kinderen dat langer dan 3 maanden niet naar school gaat, is het afgelopen jaar weer gestegen. Was er in 2018 nog sprake van 4.479 thuiszitters, het afgelopen jaar waren het er 4.790. Dat is een toename van 311. En dit zijn de officiële cijfers, er zijn sterke aanwijzingen dat het werkelijke aantal nog veel hoger ligt.

Lees meer
Nieuws

Meeste ouders steunen onderwijsstaking

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 wordt er gestaakt in het basis– en voortgezet onderwijs. Uit een online poll die Ouders & Onderwijs hield blijkt dat 77% van de ouders de staking van onderwijspersoneel steunt en 23% tegen is.

Lees meer
Nieuws

Onderzoek: 84% van de ouders maakt zich zorgen over afnemende onderwijskwaliteit

Veel ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen. In het basisonderwijs maakt zelf meer dan 50% van de ouders zich ernstige zorgen hierover. Dit blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder de leden van het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer
Nieuws

Ouders en leerlingen steunen lerarenstaking

Het hele basis- en voorgezet onderwijs gaat staken op woensdag 6 november. De vakbonden en sectorraden trekken samen op voor extra geld voor het onderwijs om het lerarentekort te bestrijden. Ook Ouders & Onderwijs en het LAKS blijven het onderwijspersoneel steunen, net zoals in eerdere acties. Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat er dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd. Uit de recent gepresenteerde Miljoenennota bleek dat er geen extra geld wordt vrijgemaakt. Leraar, leerling en ouder, schouder aan schouder!

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.