Home > Nieuws > Nieuws > Ouders over huiswerkbegeleiding

Ouders over huiswerkbegeleiding.

8 oktober 2019 Nieuws huiswerk huiswerkbegeleiding Landelijk ouderpanel onderzoek

Ouders begeleiden op verschillende manieren hun kind thuis met schoolwerk. De meeste ouders begeleiden zelf hun kind en vinden huiswerkbegeleiding een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en school. Toch is er ook een behoorlijke groep die professionele huiswerkbegeleiding inschakelt. Daarnaast zijn ouders lang niet altijd tevreden over de mate waarin de school hun kind begeleidt. Dat blijkt uit een onderzoek onder ouders in het Landelijk Ouderpanel.

Hulp bij huiswerk

Ongeveer de helft van de kinderen krijgt begeleiding bij hun huiswerk. Van deze kinderen krijgt de grote meerderheid hulp van zijn ouders of van familie of vrienden. Huiswerkbegeleiding bestaat vooral uit hulp bij plannen en uitvoeren van huiswerk en bijles voor specifieke vakken, zoals Nederlands en rekenen/wiskunde.

Betaalde begeleiding

Ouders betalen vaker voor huiswerkbegeleiding als hun kind op de middelbare school zit. Op de basisschool gaat het om 14% van de ouders, op de middelbare school kiest 34% voor betaalde hulp. Zij betalen hiervoor gemiddeld €175,- per maand. Zij kiezen voor betaalde hulp omdat het kind minder snel leert, een achterstand in moet halen of omdat de school onvoldoende begeleiding biedt. Externe begeleiding is makkelijk te vinden en ouders zijn erg tevreden over de ingeschakelde hulp. Ouders die geen betaalde begeleiding hebben doen dit voornamelijk omdat ze het niet nodig vinden. Opvallend is dat eenderde van de ouders met een kind op de middelbare school geen bijles inschakelt omdat zij deze te duur vindt.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Ouders vinden dat de verantwoordelijkheid voor huiswerkbegeleiding zowel bij de school als bij de ouders ligt. Tweederde van de ouders die het kind zelf begeleidt is hierover tevreden en vindt dat thuis begeleiden erbij hoort. Eenderde van de ouders geeft zelf huiswerkbegeleiding omdat ze vinden dat de school onvoldoende begeleiding biedt. Andere veel gegeven redenen om zelf ondersteuning te geven zijn omdat het kind minder snel leert of om een achterstand in te lopen. Een grote groep ouders vindt dat hun kind onvoldoende aandacht krijgt omdat de klas te vol is. Dit geldt voor de helft van de basisschoolouders en ruim eenderde van de ouders met een kind op de middelbare school. Bovendien geeft ongeveer eenderde aan dat ze vinden dat de school meer zou moeten bieden. Tegelijkertijd heeft de helft van de ouders er begrip voor dat de leerkracht die extra ondersteuning niet biedt. Ouders verschillen dus behoorlijk van mening.

Landelijk Ouderpanel

In het Landelijk Ouderpanel kunnen ouders hun mening geven over verschillende onderwerpen rondom opvoeden en onderwijs. Het Landelijk Ouderpanel is een initiatief van Stichting Opvoeden.nl en Ouders & Onderwijs. Aan dit onderzoek deden 386 ouders mee. Lees het hele onderzoeksrapport. Wilt u ook meedoen? Schrijf u dan nu in via de link hieronder!

 

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Onderzoek: 84% van de ouders maakt zich zorgen over afnemende onderwijskwaliteit

Veel ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen. In het basisonderwijs maakt zelf meer dan 50% van de ouders zich ernstige zorgen hierover. Dit blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder de leden van het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer
Nieuws

Gezonde Basisschool van de Toekomst écht gezonder

In regio Parkstad Zuid-Limburg werken vier scholen met het concept 'De Gezonde Basisschool van de Toekomst'. Onderzoek van de Universiteit van Maastricht laat zien dat kinderen op deze scholen gezonder eten en meer bewegen.

Lees meer
Nieuws

Jeugdarts grotendeels bekend bij ouders

Eind vorig jaar deden we een kort onderzoek naar de bekendheid met het werk van de jeugdarts. Dit onderzoek werd opgezet in samenwerking met de GGD-Twente, waarmee we werken aan een betere inzet van de jeugdarts bij kinderen op school. Met name bij schoolverzuim, terugkeer na ziekte en aan school gerelateerde problemen kan de jeugdarts een belangrijke, onafhankelijke en ondersteunende rol spelen.

Lees meer
Nieuws

Brede steun onder ouders voor extra onderwijsgeld

Ouders maken zich grote zorgen over het lerarentekort en de werkdruk bij leraren. Overvraagde leraren, een toenemend ziekteverzuim en veel lesuitval; het onderwijs staat onder druk en ouders merken hiervan dagelijks de gevolgen.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.