Home > Nieuws > Kennisbank > Pesten en sociale veiligheid > Wat is Paarse Vrijdag?

Wat is Paarse Vrijdag?.

7 december 2023 Nieuws

In Nederland wordt sinds 2010 ieder jaar op de tweede vrijdag van december aandacht besteed aan Paarse Vrijdag. Wat is Paarse Vrijdag? Wat gebeurt er op deze dag? En wat merkt je kind hiervan op school? Deze informatie lees je in dit artikel. 

Wat is Paarse Vrijdag? 

Tijdens Paarse Vrijdag staat centraal dat niemand gepest of buitengesloten mag worden vanwege zijn identiteit of op wie iemand verliefd wordt. Ongeveer één op de drie basisscholen in Nederland doet mee aan Paarse Vrijdag. Paarse Vrijdag stimuleert een inclusieve sfeer waarin respect en acceptatie centraal staan.   

 

Waarom Paarse Vrijdag? 

LHBTI- (lesbisch, homo, biseksueel, transgender en intersekse) scholieren ervaren vaak meer pestgedrag dan hun heteroseksuele medescholieren. Het gebruik van het woord ‘homo’ als scheldwoord komt nog veel voor op scholen en het aantal zelfdodingen onder LHBTI-jongeren is bijna vijf keer hoger dan het gemiddelde. Met Paarse Vrijdag wordt aandacht besteed aan een positieve sociale norm rondom seksuele en genderdiversiteit. Dit heeft als doel om bij te dragen aan een veiliger schoolklimaat voor iedereen.  

 

Wat merkt mijn kind van Paarse Vrijdag? 

Op Paarse Vrijdag dragen leraren, studenten en scholieren paarse kleding. Scholen organiseren vaak speciale activiteiten en sommige scholen maken gebruik van een Paarse Vrijdag lespakket van het COC.  

Dit pakket bevat een prentenboek, een lesbrief, gedichten, tips en informatie om leraren te ondersteunen bij hun lessen. Ook op middelbare scholen en mbo’s zijn er lespakketten voor Paarse Vrijdag. Hiervoor zijn specifieke lesprogramma’s die aansluiten bij de verschillende leeftijdsgroepen. 

Sommige scholen organiseren een moment waarop ouders het lesmateriaal in kunnen zien of informeren ouders in een brief over Paarse Vrijdag. 

 

Geen Paarse Vrijdag op de school van je kind?  

Het is voor scholen verplicht om aandacht te besteden aan (seksuele) diversiteit in hun lesprogramma, maar de manier waarop scholen dat doen, mogen zij zelf bepalen. Wordt er op de school van je kind geen aandacht besteed aan Paarse Vrijdag en wil je graag dat dit wel wordt gedaan? Ga dan in gesprek met de directeur van de school en de leraar van je kind. 

 

Niet eens met Paarse Vrijdag 

Kun je je niet vinden in de manier waarop er aandacht wordt besteed aan Paarse Vrijdag op school? Ga dan in gesprek met de leraar van je kind of de directeur van de school. In een gesprek kun je vragen om meer informatie over de inhoud van de lessen van Paarse Vrijdag. School is niet verplicht om het lesmateriaal te delen, maar ze moeten wel informatie geven over hoe ze aandacht aan het onderwerp besteden. Het lesmateriaal van de organisatie van Paarse Vrijdag is wel openbaar.

Kom je er met school niet uit en wil je wel inspraak? Neem dan contact op met de medezeggenschapsraad (MR). Ouders praten inde MR mee over het beleid van de school. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht overhet schoolbeleid.

Vrijstelling van lessen Paarse Vrijdag? 

Wil je niet dat je kind aanwezig is bij de lessen over Paarse Vrijdag, bijvoorbeeld vanwege religieuze bezwaren of jouw levensovertuiging? Neem dan op tijd contact op met de directeur om verlof te vragen. Deze kan op jouw verzoek besluiten je kind vrij te stellen van deze lessen en een ander programma aanbieden. De school bepaalt zelf hoe dit programma er uit ziet. De school is niet verplicht om leerlingen vrij te stellen van de les. 

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.