Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Medezeggenschap > Hoe ziet de medezeggenschap eruit? > Samenstelling van de medezeggenschapsraad

Samenstelling van de medezeggenschapsraad.

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders, personeel en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen. De samenstelling wordt bepaald door een verkiezing. De MR vergadert regelmatig. Meestal is de schooldirecteur daarbij, maar dat hoeft niet.

Ouders en personeel

De medezeggenschapsraad (MR) of gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van een basisschool bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en vertegenwoordigers van de ouders. Zij hebben ieder een eigen geleding: een oudergeleding en een personeelsgeleding. De verdeling van ouders is gelijk aan personeelsleden. In het voortgezet onderwijs kunnen ook leerlingen gekozen worden voor de (G)MR. Zij vormen dan samen met ouders één groep. Hoe de samenstelling van de medezeggenschapsraad wordt gemaakt wordt hieronder toegelicht.

Verkiezingen voor samenstelling van de medezeggenschapsraad

De samenstelling van de medezeggenschapsraad wordt bepaalde door een verkiezing. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen om zitting te nemen in de MR. Dit geldt ook voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs. In het eigen medezeggenschapsreglement van de (G)MR staat beschreven hoe de verkiezingen worden georganiseerd. Soms staat in de schoolgids wanneer de (G)MR-leden aftreden. Ouders kunnen ook bij de (G)MR navragen wanneer leden van de (G)MR aftreden.

Gesprekspartner

Naast de geledingen zijn vertegenwoordigers van het schoolbestuur of de schooldirecteur aanwezig bij de vergadering van de (G)MR. Zij zijn alleen niet lid van de (G)MR. Zij zijn aanwezig om de (G)MR te informeren of om met de (G)MR over nieuw schoolbeleid te praten. De MR, of één van de geledingen kan ook afzonderlijk vergaderen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Rol van de medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit ouders en personeel van de school.

Lees meer
Dossier

Algemene taken medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) heeft volgens de wet een aantal taken. De MR bevordert openheid en werkt transparant. De MR gaat discriminatie tegen.

Lees meer
Dossier

Wet medezeggenschap op scholen

Ouders praten via de medezeggenschapsraad mee over het schoolbeleid. Dit is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.