Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > School als gezondere omgeving

School als gezondere omgeving.

26 november 2018 Nieuws

Nederland moet gezonder worden. Daarom zijn in een Nationaal Preventieakkoord afspraken gemaakt over de aanpak van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Ook op scholen is er nog veel te winnen op het gebied van gezondheid. Directeur Lobke Vlaming tekende het akkoord namens Ouders & Onderwijs.

Gezondere Nederlanders

Om minder ziek te zijn, minder zorg nodig te hebben en het goede voorbeeld te geven aan kinderen is het belangrijk om gezondere keuzes te maken. De ondertekenaars hopen dat kinderen in 2040 de geur van tabaksrook niet meer kennen, alcoholgebruik pas vanaf 18 jaar normaal is en er minder kinderen en volwassenen met overgewicht en diabetes rondlopen. Zo’n 70 organisaties ondertekenden het akkoord, waaronder ook veel onderwijsorganisaties.

Gevolgen op school

In het preventieakkoord zijn een aantal specifieke afspraken gemaakt over scholen. De afspraken gaan per 2020 gelden en moeten leiden tot gedragsveranderingen die in 2040 zorgen voor gezondere Nederlanders. De belangrijkste afspraken:

  • Roken: Vanaf 2020 wordt er niet meer gerookt op en om schoolterreinen. Bovendien wordt roken duurder en de verkoop beperkt. Het doel is een rookvrije generatie in 2040.
  • Overgewicht: In en bij scholen komen drinkwatertappunten, per 2020 worden geen suikerhoudende dranken verkocht op school en lopen en fietsen naar werk of school wordt gestimuleerd.
  • Alcoholgebruik: Voorlichting op scholen over alcoholgebruik door deskundige docenten en ouders daarbij betrekken.

Rol van ouders essentieel

Bij het opstellen van het akkoord zijn veel organisaties betrokken geweest. Ook Ouders & Onderwijs heeft input geleverd. Hierin hebben wij vooral aangedrongen op duidelijkheid aan ouders. Zodat zij weten wat ze rond deze thema’s van school mogen verwachten. Daarnaast blijven we benadrukken dat ouders de mogelijkheid moeten hebben om actief mee te denken over de invulling van het beleid op de scholen zelf. Met een grote rol voor de ouders in de medezeggenschapsraad, die over het gezondheidsbeleid formeel meepraten.

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Formulier om verwachting schooladvies bij te stellen

Minister Slob wil dat leerlingen starten in een brugklas die recht doet aan hun capaciteiten en mogelijkheden. Ouders & Onderwijs wil daartoe graag bijdragen. We ontwikkelden samen met de PO-Raad en VO-raad een formulier voor bijstelling schooladvies. Dit formulier kunnen scholen toevoegen aan het overgangsdossier.

Lees meer
Nieuws

Minder excellente scholen erbij

De Onderwijsinspectie maakt vandaag bekend dat 62 scholen het predicaat ‘excellent’ ontvangen. Dat is een afname vergeleken met vorig jaar, toen het nog 79 scholen betrof. Scholen moeten zichzelf opgeven en het lijkt erop dat de eretitel aan populariteit afneemt. Gezien de kritiek is dat niet zo vreemd.

Lees meer
Nieuws

Meeste ouders steunen onderwijsstaking

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 wordt er gestaakt in het basis– en voortgezet onderwijs. Uit een online poll die Ouders & Onderwijs hield blijkt dat 77% van de ouders de staking van onderwijspersoneel steunt en 23% tegen is.

Lees meer
Nieuws

Onderzoek: 84% van de ouders maakt zich zorgen over afnemende onderwijskwaliteit

Veel ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen. In het basisonderwijs maakt zelf meer dan 50% van de ouders zich ernstige zorgen hierover. Dit blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder de leden van het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.