Home > Nieuws > Nieuws > Schooladvies vaak niet heroverwogen

Schooladvies vaak niet heroverwogen.

27 mei 2021 Nieuws
schooladvies

Deze week krijgen leerlingen uit groep 8 van de basisschool te horen hoe zij de eindtoets hebben gemaakt. Als het resultaat van de toets hoger is dan het schooladvies, moet een school het advies heroverwegen. Maar gebeurt dat altijd? De Onderwijsinspectie concludeert in een recent onderzoek van niet.

De regel is duidelijk. De eindtoets geeft een indicatie van het schoolniveau dat een kind aankan in het voortgezet onderwijs. Als het eindtoetsadvies hoger uitvalt dan het schooladvies dat een leerling begin dit jaar van de school heeft ontvangen, moet de school het advies heroverwegen en eventueel naar boven bijstellen. Het schooladvies wordt gebruikt om de plaatsing in het voortgezet onderwijs te regelen en wordt nooit naar beneden bijgesteld.

Onderwijsinspectie

Uit de steekproef van de Onderwijsinspectie blijkt dat een derde van de basisscholen dit jaar schooladviezen van leerlingen niet aanpast als het advies van de eindtoets hoger is. En dat terwijl  uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen van praktisch opgeleide ouders vaker een te laag advies van de leerkracht krijgen. De heroverweging is juist een mogelijkheid om alle leerlingen gelijke kansen te geven.

Eindtoets voor schooladvies

Het Centraal Planbureau adviseerde eerder dat het beter is dat de leerlingen de eindtoets voor het schooladvies maken. Het idee is dat dat leerlingen zo meer gelijke kansen hebben op een passend advies. Vooroordelen zouden dan een minder grote rol spelen. Minister Slob komt nog met een definitief besluit hierover.

Reactie Ouders & Onderwijs

‘Dat je als school heroverweegt en vervolgens onderbouwt en in overleg concludeert het advies niet bij te stellen, daar kan ik nog begrip voor opbrengen’ zegt directeur Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs. ‘Maar pertinent weigeren het überhaupt te overwegen is tegen de wet en niet in het belang van kinderen. Alle scholen zouden hun adviezen moeten heroverwegen.’

Wat kunt u het beste doen?

Het schooladvies is leidend. Maar u kunt altijd met de middelbare school in gesprek gaan. In de praktijk volgen de meeste scholen het advies van de basisschool op, maar het komt ook voor dat zij akkoord gaan met een andere plaatsing. Een middelbare school beslist zelf of ze uw kind wel of niet op dat schooltype toelaten. Een andere mogelijkheid is dat u een brugklas met meerdere schooltypes overweegt. Hiermee wordt de definitieve keuze voor een schooltype uitgesteld.

Vragen?

Als u het niet eens bent met het schooladvies, lees u daarover meer in onze kennisbank. Mocht u vragen hebben, dan mag u natuurlijk  op werkdagen contact opnemen met onze medewerkers op telefoonnummer 088-6050101, of e-mailen naar vraag@oudersenonderwijs.nl

Gerelateerde onderwerpen

Basisscholen krijgen meer tijd voor schooladvies

Basisscholen krijgen twee weken langer de tijd om het schooladvies vast te stellen. Vanwege de lockdown hebben de scholen er dit schooljaar tot 15 maart de tijd voor. Dat maakte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap donderdag bekend.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.