Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkeuze > Naar de middelbare school > Niet eens met het schooladvies

Niet eens met het schooladvies.

Als je kind in groep 8 zit, geeft de school vòòr 1 maart een advies over het onderwijs dat na de basisschool het beste past.

School beslist

Het is aan de school om het advies voor leerlingen in groep 8 op te stellen. Het is belangrijk dat de school goed kan uitleggen hoe zij tot het advies is gekomen. Wat is het beeld dat de school van je kind heeft en hoe waren de scores op de toetsen? Bespreek ook of dat met jouw beeld overeenkomt. Bijna alle scholen vertellen ouders in een oudergesprek wat het uiteindelijke advies is. Stel daar vooral alle vragen die je op dat moment hebt. Bent je het niet eens met het advies? Dan kunt je niet eisen dat de school het schooladvies aanpast. Ouders hoeven niet met het uiteindelijke advies in te stemmen.

Ga in gesprek met de leerkracht

Vaak duurt het eerste adviesgesprek met de leerkracht kort. Voor de meeste ouders is dit voldoende. Heb je later als je thuiskomt toch nog vragen? Of ben je het niet eens met het advies? Dan kun je het beste eerst nogmaals met de leerkracht in gesprek gaan, eventueel samen met de intern begeleider. Je maakt hiervoor zelf een aparte afspraak. Het is belangrijk dat je je goed voorbereidt op zo’n gesprek. Een aantal tips:

  • Zet voorafgaand aan het gesprek je vragen en overwegingen op papier.
  • Vraag vooraf of de leerkracht een verslag wil maken van het gesprek, of maak deze zelf.
  • Geef argumenten om je mening te onderbouwen.
  • Geef de leerkracht de ruimte om het advies verder toe te lichten.
  • Stel vragen als iets niet duidelijk is.
  • Geef aan welke en waarom je bepaalde verwachtingen had van het schooladvies.
  • Probeer samen tot een oplossing te komen. Soms kan bijvoorbeeld een dubbel advies uitkomst bieden.
  • Vraag of de school bereid is om het advies aan te passen bij een hogere score op de eindtoets in april.
  • Kom je er met de leerkracht niet uit? Dan kun je ook nog met de intern begeleider in gesprek gaan, of daarna met de directeur en het schoolbestuur.

Ga in gesprek met de middelbare school

Een middelbare school mag een leerling op een ander schooltype plaatsen, als ouders daarom vragen.  Het schooladvies is leidend. Maar je kunt met de middelbare school in gesprek gaan. In de praktijk volgen de meeste scholen het advies van de basisschool op, maar het komt ook voor dat zij akkoord gaan met een andere plaatsing. Een middelbare school beslist zelf of ze jouw kind wel of niet op dat schooltype toelaten. Je kunt ook kijken of er scholen in de omgeving zijn die een brugklas met meerdere schooltypes aanbieden, bijvoorbeeld vmbo-tl/havo. Hiermee wordt de definitieve keuze voor een schooltype uitgesteld.

Resultaat eindtoets

Alle leerlingen in groep 8, ook die in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, maken tussen 15 april en 15 mei een eindtoets. De eindtoets is bedoeld om kennis en vaardigheden aan het eind van de basisschool te testen. Als je kind de eindtoets beter maakt dan het basisschooladvies dat vòòr 1 maart was afgegeven, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De school kan er dan voor kiezen het schooladvies aan te passen. Dit gebeurt in overleg met jou en je kind. Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot het bijbehorende schooltype.

Klacht indienen

Wanneer je er niet uitkomt is het altijd mogelijk om een klacht in te dienen volgens de klachtenregeling van de school. De school heeft binnen de regels een grote beoordelingsvrijheid. De klachtencommissie is daarom terughoudend in het doen van uitspraken over de inhoud van het schooladvies. Wel kan de commissie het proces beoordelen. Heeft de school een eerlijke afweging gemaakt? Zijn alle belangrijke dingen meegenomen bij de totstandkoming van het advies? En is het advies voldoende door de school onderbouwd? Op de website van Onderwijsgeschillen vind je meer informatie en eerder gedane uitspraken over het schooladvies.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

7 Tips voor de brugklas

Hier een aantal praktische tips om als ouder jouw kind te begeleiden tijdens de overgang naar de brugklas zodat deze soepel verloopt.

Lees meer
Dossier

Weigering door middelbare school

Het schoolbestuur beslist of uw kind op de school wordt toegelaten. Een school mag uw kind weigeren. Hiervoor moeten wel goede redenen zijn.

Lees meer
Dossier

Aanmelden middelbare school

Je kind heeft de basisschool bijna afgerond en gaat naar de middelbare school. De basisschool geeft advies welke school het beste bij je kind past.

Lees meer
Dossier

Checklist voor het kiezen van een middelbare school

U weet zelf als ouder en kind het beste wat er bij uw kind past. We hebben voor u een aantal afwegingen op een rij gezet.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.