Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > vacature lid LCG WMS

vacature lid LCG WMS.

3 september 2018 Nieuws

Gezocht: lid Landelijke Commissie voor Geschillen Wet Medezeggenschap op Scholen (LCG WMS)

LCG WMS

De LCG WMS behandelt geschillen op het gebied van medezeggenschap. De commissie is opgesteld op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen en wordt ondersteund vanuit Stichting Onderwijsgeschillen in Utrecht. De commissie bestuur uit ten minste zes leden. Twee leden worden benoemd op gezamenlijke voordracht van de personeelsvakorganisaties, Ouders & Onderwijs en het Landelijk Aktie Kommitee Scholieren.

Vacature LCG WMS

Vanwege het reglementair terugtreden van een lid dat is voorgedragen door personeelsvakorganisaties, Ouders & Onderwijs en LAKS ontstaat per 1 januari 2019 een vacature. Het nieuwe lid wordt benoemd door de minister van OCW op voordracht van de personeelsvakorganisaties, Ouders & Onderwijs en LAKS. De leden van de commissie zijn onderwijs(recht)deskundigen. Binnen de commissie wordt gezocht naar een evenwichtige spreiding van kennis en ervaring op de voor de commissie relevante terreinen. Reageren kan tot uiterlijk 17 september 2018. Meer informatie vindt u op de website van Onderwijsgeschillen. Voor het profiel klikt u hier.

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Hoe de MR ouders kan bereiken

Op 7 november 2018 vond het WMS congres plaats met als thema 'contact met de achterban'. Ook dit jaar werd het congres weer goed bezocht. Ouders & Onderwijs was van de partij en verzorgde drie workshops. Kon u er niet bij zijn? Wij praten u bij over belangrijkste uitkomsten van het congres en onze workshops.

Lees meer
Nieuws

Duidelijkheid over geld op school

Scholen krijgen op verschillende manieren geld. Iedere school moet met dat geld keuzes maken. Die keuzes hebben gevolgen voor het onderwijs en de werkwijze van de school. De financiën op school zijn daarom erg belangrijk, maar ook behoorlijk ingewikkeld. In een nieuwe animatie leggen we u uit hoe de school aan geld komt en hoe de medezeggenschapsraad mee kan praten over de besteding ervan.

Lees meer
Nieuws

Volg onze workshops op het WMS congres

Bent u lid van een medezeggenschapsraad? Mis dan het WMS-congres in de ReeHorst in Ede niet. Adviseurs van Ouders & Onderwijs verzorgen drie workshops. Ook kunt u terecht bij onze stand.

Lees meer
Nieuws

Ouders MR hebben inspraak over groepsindeling

Ook over de wijziging van een klassenindeling heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de geschillencommissie. De wijziging van de indeling is van dusdanige invloed op de onderwijskwaliteit dat een wijziging van het schoolplan nodig is.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.