Home > Nieuws > Nieuws > Veldpartijen onderwijs: samen aan het werk voor medezeggenschap

Veldpartijen onderwijs: samen aan het werk voor medezeggenschap.

27 juni 2023 Nieuws

Acht 'veldpartijen' in het funderend onderwijs, waaronder Ouders & Onderwijs, hebben een brief gestuurd naar minister Dijkgraaf. Ze reageren op het rapport 'Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid' en laten weten dat ze al actief bezig zijn met het versterken van de medezeggenschap in het onderwijs. Ze willen niet wachten op nieuw beleid van de minister.

Brief aan Minister Dijkgraaf             

Goede medezeggenschap in het onderwijs vraagt om een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen. Dat is de strekking van de brief die Ouders & Onderwijs met acht andere ‘veldpartijen’ in het funderend onderwijs naar minister Dijkgraaf stuurde. Scholierenorganisatie LAKS, Ouders & Onderwijs, vakbonden AOb, CNV Onderwijs en FvOv, schoolleidersvereniging AVS, de Vereniging Openbaar Onderwijs, VO-raad en PO-Raad laten hem in een gezamenlijke brief weten dat zij daar al volop mee bezig zijn.

Medezeggenschap kan professioneler        

Er is veel te doen op dit thema, dat erkennen alle partijen. Medezeggenschap in het onderwijs kan beslist professioneler: dat geldt voor de medezeggenschapsraden, maar evengoed voor bestuurders, schoolleiders en toezichthouders; dialoog, samenspel en verantwoording kunnen sterker worden verankerd. Daarnaast is de kennis over medezeggenschap minder bekend dan de negen ondertekenaars zouden willen.

Genoeg te verbeteren

Genoeg te verbeteren dus, bijvoorbeeld door meer communicatie: ‘Bestaande en aankomende rechten van de medezeggenschap moeten juist beter over het voetlicht worden gebracht.’ Het verspreiden van handreikingen over medezeggenschap moet bijvoorbeeld helpen, ook al omdat dat in het verleden hielp bij het opkrikken van de kwaliteit van medezeggenschap.

Belang van nauwe samenwerking

De negen veldpartijen in het funderend onderwijs onderstrepen het belang van nauwe samenwerking. De inzet voor het grotere doel van sterke medezeggenschap is niet veranderd, maar eerder versterkt bij alle partijen, zo is in de brief te lezen. ‘Daarom kijken we nu uit naar een hernieuwd en versterkte samenwerking op dit belangrijke onderwerp, hetgeen ook aansluit op de wensen die het kabinet heeft geuit in het regeerakkoord.’

Meer weten?

Meer weten over medezeggenschap in het onderwijs? Kijk dan op onze themapagina medezeggenschap.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.