Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Medezeggenschap > Hoe ziet de medezeggenschap eruit? > Rol van de medezeggenschapsraad

Rol van de medezeggenschapsraad.

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. In het voortgezet onderwijs zitten ook leerlingen in de medezeggenschapsraad. Zij zijn gekozen door hun mede-leerlingen. De rol van de medezeggenschapsraad op school is meepraten over het schoolbeleid.

Betrokkenheid schoolbeleid

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen (zie download hieronder) Is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

Rol van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Wanneer er onder een schoolbestuur meerdere scholen vallen, kent het bestuur een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De rol van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Is meepraten over het beleid van het schoolbestuur dat voor alle scholen geldt. De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn ook ouders (en leerlingen in het voortgezet onderwijs) en personeel. Ze worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen.

Vertegenwoordiger van achterban

De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders of personeel (en leerlingen in het voortgezet onderwijs) van de school. Leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban.

Lidmaatschap

Voor het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad geldt een verplichte band met de school als ouder, leerling of docent. Het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad stop automatisch als die band er niet meer is. Zonder band met de school is het niet mogelijk om de achterban te vertegenwoordigen.

Bevorderen openheid

De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de medezeggenschapsraad in onderling overleg in de school met zoveel mogelijk betrokkenen. De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms). De medezeggenschapsraad:

  • bevordert openheid en onderling overleg in de school;
  • waakt tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling;
  • doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.

Reglement

Deze wettelijke taken worden uitgewerkt in het medezeggenschapsreglement. Bijvoorbeeld op welke wijze men vergadert en hoe ouders worden geïnformeerd over de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft een informatieplicht voor betrokkenen bij de school. De keuze van informatiemiddelen ligt bij de medezeggenschapsraad.

Downloadbare bestanden

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Samenstelling van de medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders, personeel en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen.

Lees meer
Dossier

Algemene taken medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) heeft volgens de wet een aantal taken. De MR bevordert openheid en werkt transparant. De MR gaat discriminatie tegen.

Lees meer
Dossier

Wet medezeggenschap op scholen

Ouders praten via de medezeggenschapsraad mee over het schoolbeleid. Dit is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.