Home > Nieuws > Nieuws > Verbetervoorstellen onderwijs naar informateur

Verbetervoorstellen onderwijs naar informateur.

3 juni 2021 Nieuws

Informateur Mariëtte Hamer ontving deze week een brief met noodzakelijke verbetervoorstellen voor het onderwijs. In de brief pleit Ouders & Onderwijs samen met zeven andere ouderorganisaties onder meer voor een maximale klassengrootte, een leerrecht voor kinderen en het structureel maken van een deel van de 8,5 miljard uit het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs).

Kleinere klas en passend onderwijs 

In de brief schrijven de ouderorganisaties dat een volgend kabinet zou moeten investeren in kleinere klassen. De overheid zou een maximale klassengrootte moeten bepalen. Uit representatief onderzoek van Ouders & Onderwijs blijkt dat ouders zien dat grote klassen een negatief effect hebben op de leerprestaties. Bovendien heeft het effect op het gevoel van veiligheid op school. Kleinere klassen hebben juist een positief effect. Bijvoorbeeld op gelijke kansen en het wegwerken van de onderwijsvertragingen.

Structureel extra geld

Verder is het belangrijk de komende vier jaar te investeren in de 25 verbetermaatregelen voor passend onderwijs. Deze presenteerde de huidige demissionaire regering in november 2020, maar er bleek onvoldoende geld voor vrijgemaakt. Onder meer om zorg en onderwijs beter aan te laten sluiten. Om de kleinere klassen en verbeteringen voor passend onderwijs te betalen zou een deel van het geld voor het NP Onderwijs structureel moeten worden.

Leerrecht wettelijk vastleggen 

De plicht om naar school te gaan is nu wettelijk vastgelegd. Ouders zien dat graag anders. Zij willen dat het recht voor kinderen om te leren en zich te ontwikkelen het uitgangspunt is en een leerrecht wettelijk vaststaat. Zo zouden alle kinderen toegang moeten krijgen tot bekostigd onderwijs. Dat is in lijn met het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Medezeggenschap ouders 

De ouderorganisaties vinden dat de medezeggenschapsraad (MR) op scholen vaak te weinig slagkracht heeft. Het kabinet zou daarom in moeten zetten op laagdrempelige scholing voor MR-leden. En structurele ondersteuning op beleidsmatig en juridisch vlak. Ook de rechtspositie van individuele ouders is volgens de briefschrijvers te zwak. De organisaties willen dat ouders makkelijker juridisch advies kunnen inwinnen en hulp krijgen bij bemiddeling.

Gratis bijles en digitale leermiddelen 

De ouderorganisaties zien dat de portemonnee en het opleidingsniveau van ouders een grote rol speelt in de onderwijskansen voor het kind. Iets wat de Inspectie van het Onderwijs eerder ook al signaleerde. Zo zijn bijlessen en examentrainingen niet voor elk kind betaalbaar. En niet elk kind heeft goed werkende digitale leermiddelen ter beschikking. De ouderorganisaties opperen tablets en laptops, net als schoolboeken, kosteloos beschikbaar te stellen.

Voor meer informatie, lees de volledige brief. Voor een handig overzicht, raadpleeg de factsheet.

De volgende acht ouderorganisaties verstuurden de brief. Ouders & Onderwijsde Reformatorische OuderverenigingVereniging Openbaar OnderwijsOuders010oudervereniging BalansStichting Voor Werkende OudersOnderwijs Consumenten Organisatie Amsterdam en het Netwerk Ouderinitiatieven.

Gerelateerde onderwerpen

Met NP Onderwijs aan de slag, ook voor thuiszitters

Volgens het NP Onderwijs kunnen scholen gebruikmaken van een keuzemenu met bewezen effectieve manieren om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Er is ook geld beschikbaar voor leerlingen die niet naar school gaan. Minister Slob vraagt gemeenten expliciet aandacht te hebben voor kinderen die thuiszitten en daardoor niet in beeld zijn van een school.

Lees meer

Verbetervoorstellen Nationaal Programma Onderwijs

Vorige week kondigden de minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) het Nationaal Programma Onderwijs aan. Ouders & Onderwijs is positief over dit plan, maar heeft de Tweede Kamer samen met zeven andere ouderorganisaties enkele aandachtspunten gestuurd die van belang zijn om het programma te verbeteren.

Lees meer

Verslag van het Onderwijsdebat

Tijdens het Nationaal Onderwijsdebat gingen Kamerleden van verschillende politieke partijen met elkaar in debat over belangrijke onderwijsthema's. In dit verslag leest u per stelling meer over wat de kamerleden te zeggen hadden.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.