Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Versoepelingen in coronabeleid op school

Versoepelingen in coronabeleid op school.

18 juni 2021 Nieuws
Onderwijsplannen Troonrede

De coronabesmettingen nemen af en daarom is er ook op school veel ruimte voor versoepelingen. Zo hoeven leerlingen niet meer in vaste groepen te werken (cohortering) en zijn activiteiten met ouders toegestaan. Dat kondigde het kabinet aan in een persconferentie vrijdagavond.

‘De verwachting dat we op weg zijn naar een mooie zomer komt uit’, zei demissionair premier Rutte vrijdagavond. ‘Onze belangrijkste boodschap is dat we de volgende stap in het openingsplan eerder zetten en dat er meer kan dan we eerder dachten. Dat is verantwoord. We doen wat kan, op het moment dat het kan.’

Opheffen cohortering

De cohortering op alle scholen wordt opgeheven. Leerlingen hoeven dus niet meer te werken in vaste groepen. Er mogen ook weer andere activiteiten dan onderwijs in de school. Er is dus ruimte voor musicals en diplomering met ouders.

Mondkapjes

Wel blijft de mondkapjesplicht op middelbare scholen gelden tot de zomervakantie. Die is in het voortgezet onderwijs buiten de lessen van toepassing in het schoolgebouw. Verder blijven zelftesten van belang. Die blijven in deze overgangsfase een belangrijke rol spelen om het virus tijdig te signaleren en daarmee verspreiding te voorkomen.

Buiten de scholen

Buiten de scholen is vanaf zaterdag 26 juni het houden van anderhalve meter afstand de centrale maatregel. Alles wat op anderhalve meter kan, mag dan weer zonder mondkapjes. Waar de anderhalve meter afstand niet haalbaar is, blijft de mondkapjesplicht gelden. Het kabinet neemt deze besluiten mede op basis van een advies van het Outbreak Management Team (OMT).

Wel of niet naar school

Door de versoepelingen, kan bij sommige leerlingen de vraag ontstaan of het voor hen verstandig is om naar school te gaan, omdat zij zelf meer risico lopen op ernstige gevolgen van een coronabesmetting of omdat zij een huisgenoot hebben met een kwetsbare gezondheid. In de servicedocumenten voor funderend onderwijs wordt beschreven hoe een school met een dergelijke situatie om kan gaan. Extra tips en handreikingen staan in een handelingskader voor wanneer leerlingen (willen) thuisblijven omwille van corona; dit is ontwikkeld door de raden, OCW en partners.

Bijzonder moment

‘Dit is een bijzonder moment’, sprak Rutte. ‘Nu ligt de nadruk op wat wel kan. Dat hebben we met elkaar verdiend. Door ons aan de maatregelen te houden en ons massaal te laten vaccineren.’

Gerelateerde onderwerpen

Vraag & antwoord: Hoe ziet het onderwijs er na de laatste persconferentie uit?

De besmettingen lopen op en er zijn steeds meer ziekenhuisopnames. Toch mogen de scholen voorlopig open blijven. Wel komen mondkapjes terug in het gehele onderwijs. Het dragen ervan wordt dringend geadviseerd voor leerlingen vanaf groep zes op basisscholen en op middelbare scholen zijn ze verplicht. Verder zijn er voor leerlingen en personeel zelftesten en gelden er weer vaste looproutes in het gebouw.

Lees meer

Kamer akkoord met NP Onderwijs

De Tweede Kamer stemde vandaag in met het Nationaal Programma Onderwijs, maar wil een aantal dingen anders. Drie punten springen er voor ouders uit. Demissionair minister Slob de Kamer stuurt voor het zomerreces (9 juli) nog een brief over de inzet van extra middelen uit het NP Onderwijs voor thuiszitters. Tot die tijd houdt Kwint (SP) zijn motie aan. Bovendien wordt de rol van ouders bij de NPO-plannen als belangrijk gezien. Ten slotte kan het NP Onderwijs worden verlengd als tussentijds blijkt dat dit nodig is.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld u aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.