Home > Nieuws > Nieuws > Wat vinden ouders van het lerarentekort?

Wat vinden ouders van het lerarentekort?.

6 maart 2019 Nieuws Lerarentekort ouders

Vraag ouders wat de meest bepalende factor is voor de kwaliteit van onderwijs en het antwoord is simpel: de leraar. Ouders maken zich dan ook zorgen over het toenemende lerarentekort en de werkdruk die leraren ervaren. Een derde van de ouders heeft nu al te maken met lesuitval, plofklassen of zelfs een structurele vierdaagse schoolweek. Het overgrote deel van de ouders steunt bovendiende stakingseisen van de leraren. Dit blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder de leden van het Landelijk Ouderpanel.

Consequenties voor kinderen

Scholen die kampen met een lerarentekort en een gebrek aan vervangers, lossen deze problemen vooral op door minder les te geven. Op de middelbare school vallen veel lessen uit, terwijl op de basisschool kinderen naar huis worden gestuurd. In andere gevallen worden klassen samengevoegd, of worden onbevoegden voor de klas gezet. Enkele scholen hebben inmiddels besloten dat kinderen structureel maar vier dagen in de week naar school kunnen. Zij krijgen de vijfde dag thuis les van hun ouders, zoals in Zaandam. Een groep ouders uit Zaandam is daarom in actie gekomen.

Als we niets doen, dan wordt het nog veel erger

Ruim een derde van de ouders merkt het tekort aan leraren in de praktijk. Voorspellingen laten zien dat de tekorten in de komende jaren alleen maar verder zullen toenemen. Als we niets doen, dan lopen de tekorten komende vijf jaar op naar 5000 fte.

Wat willen ouders dat er gebeurt?

Er is brede steun onder ouders voor de roep van het onderwijs om minder werkdruk en meer salaris. 80% van de ouders steunt die eisen. Dit blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder de leden van het Landelijk Ouderpanel. De noodoplossingen die door scholen worden gekozen kunnen echter niet altijd op waardering rekenen. Ouders willen niet dat de klassen groter worden en vinden het ook geen goed idee om zelf onderwijstaken op zich te nemen. In geval van nood kan de school volgens hen beter bevoegden proberen in de klas te krijgen, zoals gepensioneerde leraren. Het vragen van leraren om meer uren te werken zien ze ook als een oplossing op korte termijn.

Structureel moet er volgens ouders simpelweg meer geld komen voor onderwijs. Ook vinden ze het verbeteren van het imago van de leraar belangrijk. Het extra geld moet besteed worden aan hogere salarissen en een gratis lerarenopleiding.

Ouders in beweging

Steeds meer ouders willen actief bijdragen aan het maatschappelijk debat rondom het lerarentekort en de eisen van de leraren. Vanwege de grote betrokkenheid van ouders gaat Lobke Vlaming, directeur van Ouders & Onderwijs, op 15 maart ook naar het Malieveld om aandacht te vragen voor het lerarentekort. We nodigen ouders uit om zich hierbij aan te sluiten. Bovendien kunnen ouders ook de petitie Investeer in Onderwijs ondertekenen.

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Reflecteren op het lerarentekort

Het is schrikbarend nieuws. Door het lerarentekort sluiten zestien Amsterdamse basisscholen een week hun deuren. Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (StWT), waar de scholen onder vallen, besteedt de tijd nuttig door te reflecteren op het lerarentekort.

Lees meer
Nieuws

Meeste ouders steunen onderwijsstaking

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 wordt er gestaakt in het basis– en voortgezet onderwijs. Uit een online poll die Ouders & Onderwijs hield blijkt dat 77% van de ouders de staking van onderwijspersoneel steunt en 23% tegen is.

Lees meer
Nieuws

Onderzoek: 84% van de ouders maakt zich zorgen over afnemende onderwijskwaliteit

Veel ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen. In het basisonderwijs maakt zelf meer dan 50% van de ouders zich ernstige zorgen hierover. Dit blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder de leden van het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer
Nieuws

Ouders en leerlingen steunen lerarenstaking

Het hele basis- en voorgezet onderwijs gaat staken op woensdag 6 november. De vakbonden en sectorraden trekken samen op voor extra geld voor het onderwijs om het lerarentekort te bestrijden. Ook Ouders & Onderwijs en het LAKS blijven het onderwijspersoneel steunen, net zoals in eerdere acties. Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat er dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd. Uit de recent gepresenteerde Miljoenennota bleek dat er geen extra geld wordt vrijgemaakt. Leraar, leerling en ouder, schouder aan schouder!

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.