Home > Nieuws > Nieuws > Zorgen bij ouders over effect corona op schooladvies

Zorgen bij ouders over effect corona op schooladvies.

18 januari 2021 Nieuws
zorgen over invloed corona op schooladvies

Door de schoolsluiting hebben veel kinderen volgens ouders lesstof gemist. Een grote groep ouders (38%) vreest daardoor dat het schooladvies voor hun kind te laag uit zal vallen. Ook kinderen maken zich volgens ouders meer zorgen over het schooladvies. Ruim een kwart van de ouders geeft aan dat zij zich meer zorgen maken door corona. Dat blijkt uit een onderzoek van Ouders & Onderwijs onder ouders van basisschoolleerlingen in groep 7 en 8.

Eindtoets moet doorgaan

Ondanks, of juist door hun zorgen over het schooladvies wil een overgrote meerderheid van de ouders dat de eindtoets gewoon doorgaat (70%). De toets geeft kinderen namelijk een kans om hun schooladvies naar boven bijgesteld te krijgen. 40% van de ouders is bang dat zonder de eindtoets het schooladvies lager uit zal vallen. Met name ouders met een lagere opleiding maken zich hier zorgen over.

Geen open dagen

Een ander punt van zorg voor ouders is het niet doorgaan van de open dagen. 44% van de ouders is bang dat hun kind hierdoor niet de juist middelbare school kan kiezen. Deze ouders zouden graag online in contact komen met middelbare scholen, persoonlijk in gesprek willen gaan of een video over de school willen bekijken. De helft van de ouders zit verder een actieve rol weggelegd voor de basisschool. Bijvoorbeeld om iemand van de middelbare scholen uit te nodigen die iets in de klas komt vertellen.

Procedure schooladvies

De meeste ouders zijn positief over de manier waarop scholen omgaan met het schooladvies. Slechts 10% van de ouders geeft aan de procedure niet zorgvuldig te vinden. Toch zegt ook 19% van de ouders dat zij geen gesprek met school hebben over het schooladvies. Een zorgelijk signaal.

Onderzoek Landelijk Ouderpanel

Het onderzoek werd gedaan onder ouders in het Landelijk Ouderpanel. Er deden 487 ouders van leerlingen in de groepen 7 en 8 van de basisschool mee. De resultaten zijn representatief voor alle ouders in Nederland.  Als u meer wilt lezen, kunt u de complete rapportage van het onderzoek raadplegen.  Wilt u ook meepraten over het onderwijs in Nederland? Schrijf u dan direct in voor het Landelijk Ouderpanel of lees er meer over.

Vragen

Meer informatie over het schooladvies vindt u in onze kennisbank. Voor antwoorden op vragen over het onderwijs tijdens de coronaperiode kunt u terecht op onze FAQ-pagina. Maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met onze medewerkers. Via e-mail: vraag@oudersenonderwijs.nl of telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur

 

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.