Home > Speerpunten > Rechten van ouders

Speerpunt - Rechten van ouders.

Ouders hebben diverse rechten op school. Zij hebben bijvoorbeeld recht op informatie over de voortgang van hun kind op school en recht op inzage in het leerlingendossier. Ook moet een ouder erop kunnen rekenen dat scholen zich houden aan wet- en regelgeving en aan hun eigen schoolbeleid. Iedere ouder heeft  de mogelijkheid om een klacht in te dienen, wanneer school haar verplichtingen niet nakomt. Iedere school heeft hiervoor een klachtenregeling. Indien scholen zich niet aan de wet houden, of de veiligheid op school in het geding is, kunnen ouders ook een melding doen bij de Onderwijsinspectie. Tenslotte kunnen zij geschillen voorleggen aan de geschillencommissie.

Op papier zijn de rechten van ouders dus goed geregeld. In de praktijk zien we echter dat de rechtspositie van ouders zwak is. Sowieso zijn de meeste ouders zeer terughoudend in het indienen van klachten tegen de school. Ze zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de wet- en regelgeving en bovendien zijn ze bang dat een klacht ervoor zorgt dat hun kind hier nadelige gevolgen van ervaart. Als ouders er toch voor kiezen een formele klacht in te dienen of een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie, dan hebben ze daar vaak juridische ondersteuning bij nodig. Niet alle ouders zijn financieel in staat om dit te organiseren en het is lastig om voor onderwijszaken een toevoeging te krijgen.

Klachtenregelingen

We vinden dat de klachtenregelingen en geschillenprocedures teveel zijn ingericht voor ouders die rationeel, financieel daadkrachtig en juridisch onderlegd zijn. In werkelijkheid zijn ouders op het moment dat zij in conflict komen met school juist vaak emotioneel. En veel ouders zijn financieel niet in staat om hulp te betalen en juridisch onvoldoende onderlegd om het zelf te doen. Schoolbesturen kunnen wel beschikken over juristen, omdat zij die kunnen financieren vanuit het schoolbudget (de lumpsum). Het is daardoor te moeilijk voor ouders om hun recht te halen.

Heeft u vragen over uw rechten of de mogelijkheden om een klacht in te dienen? Kijk op onze themapagina of neem contact met ons op.

Onze standpunten: 

  • Maak het gemakkelijker voor ouders om juridisch advies in te winnen en zorg dat ouders een toevoeging kunnen krijgen wanneer zij in conflict komen met het schoolbestuur.
  • Maak de klachtenregelingen toegankelijker voor ouders.
  • Geef de Onderwijsinspectie ruime bevoegdheid om op basis van signalen van ouders scholen te inspecteren en waar nodig handhavend op te treden. 

'De Inspectie van het Onderwijs hoeft ouders niet te informeren over de afwikkeling van een melding die zij over een school hebben gedaan.'

6%
4%
91%
Stemmen: 709
Bekijk resultaten

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Relatie ouders en school

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen.

Lees meer
Dossier

Medezeggenschap

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen.

Lees meer
Dossier

Kwaliteit van de basisschool

Scholen leggen in beleid vast hoe ze de kwaliteit van de school bewaken. Deze informatie komt in de schoolgids.

Lees meer
Nieuws

Ouders MR hebben inspraak over groepsindeling

Ook over de wijziging van een klassenindeling heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de geschillencommissie. De wijziging van de indeling is van dusdanige invloed op de onderwijskwaliteit dat een wijziging van het schoolplan nodig is.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.