Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Kwaliteit van het onderwijs > Overgaan en zittenblijven > Naar een ander schooltype overstappen

Naar een ander schooltype overstappen.

Gaat het op de middelbare school heel goed met je kind, of juist heel slecht? Dan kan de school adviseren om op een ander schooltype over te stappen. Bijvoorbeeld van vmbo naar havo of juist andersom.​ Dit heet opstromen of afstromen. Het beleid van de school is hierbij leidend.

Schoolbeleid

Er zijn geen landelijke regels over het overstappen naar een ander schooltype. Elke school beslist zelf wanneer een leerling van schooltype kan/mag wisselen. De regels die de school hanteert liggen vast in beleid. De school moet dit beleid volgen. Meestal is informatie hierover te vinden in de schoolgids of op de website van de school. De meeste leerlingen maken een overstap met ingang van een nieuw schooljaar. Vaak gelden een combinatie van cijfers en de beoordeling van docenten over de motivatie en werkhouding.

Afstromen

Soms zijn de cijfers van een leerling te laag om het jaar over te mogen doen. Of een leerling is al een keer blijven zitten en mag volgens het schoolbeleid niet nog een keer blijven zitten. Dan is afstromen vaak een optie. Bijvoorbeeld van vmbo-t naar vmbo-k of van vwo naar havo. Het kan ook dat een leerling juist hele hoge cijfers haalt. In die gevallen is het vaak mogelijk dat een leerling opstroomt. Bijvoorbeeld van vmbo-k naar vmbo-t of van havo naar vwo.

Andere school

Biedt de school het nieuwe schooltype niet aan? Dan kan je kind niet op de school blijven. De middelbare school legt dan in de meeste gevallen een overstap optie voor. Je kan ook zelf met je kind op zoek gaan naar een andere school. Let op dat je hier niet te lang mee wacht, zodat de inschrijving op de nieuwe school voor de zomer geregeld is. Blijft je kind zitten in 4 havo of 4 vwo? Dan is het ook mogelijk om direct naar het MBO te gaan.

Overstappen tijdens het schooljaar

Veel scholen bekijken al in december welke leerlingen risico lopen om het jaar niet te halen. Met die leerlingen en ouders volgt dan meestal een gesprek. Soms bieden scholen de mogelijkheid om al tijdens het schooljaar over te stappen naar een ander niveau. De meeste scholen hebben hierover echter geen beleid, dus je kunt samen met jouw kind ook beslissen om het jaar af te wachten. Ziet jouw kind het zelf niet zitten of zijn de cijfers echt heel laag of hoog? Dan kan het zeker verstandig zijn om al tussentijds over te stappen.

Examenvakken bij overstap

Het komt voor dat leerlingen in de bovenbouw nog wisselen van schooltype. Vaak zijn er dan al toetsen gemaakt die meetellen voor het schoolexamen. Bij wisseling van niveau moeten deze cijfers worden omgerekend. Soms sluit de examenstof bovendien niet goed aan. Dan kan het zo zijn dat jouw kind bepaalde toetsen in moet halen. Neem hiervoor contact op met de examencommissie op school.

Opstromen na examen

Soms wil een leerling na het behalen van het examen niet naar het MBO of HBO, maar liever een extra diploma halen op de middelbare school. Op veel scholen is het mogelijk om door te stromen na het examen, mits de leerling aan de voorwaarden van de school voldoet.

Voorwaardelijk overgaan

Twijfelt de school? Soms is het toch mogelijk om voorwaardelijk over te stappen/over te gaan. Dan krijgt je kind tot de herfst- of kerstvakantie de kans zich te bewijzen. Maak in dat geval vooraf duidelijke afspraken over wanneer je kind wel of niet op dat niveau mag blijven en zet die afspraken op papier. Gaat het niet goed? Dan gaat het kind alsnog terug naar het vorige schooltype of moet het kind alsnog afstromen. Voorwaardelijk overgaan is daarom een zowel een kans als een risico, want het is voor een kind natuurlijk heel vervelend als het halverwege het schooljaar in een andere klas wordt geplaatst. Voorwaardelijk overgaan is niet mogelijk als je kind naar het eindexamenjaar gaat.

Niet eens met beslissing

Ben je het niet eens met de beslissing van de school? Ga dan eerst het gesprek aan met de school. Houdt de school vast aan de beslissing? Je kunt dan contact opnemen met het schoolbestuur en schriftelijk in bezwaar gaan tegen de beslissing. De school heeft het laatste woord. Tenzij zij tegen hun eigen beleid ingaan. Dan kan je de school daarop wijzen. Komen jullie er dan nog niet uit? Lees meer over wat je kunt doen als je een klacht hebt.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Lente- en zomerschool voortgezet onderwijs

Leerlingen die blijven zitten kunnen nu door de lente- of zomerschool hun cijfers ophalen toch over te gaan naar het volgende leerjaar.

Lees meer
Dossier

Van de kleuterklas naar groep 3

Kleuters starten meestal na hun 4e verjaardag op de basisschool. Dat betekent dat veel kleuters geen volledig schooljaar volmaken.

Lees meer
Dossier

Wat zijn de regels over overgaan en blijven zitten?

De school beslist of een leerling overgaat naar het volgende leerjaar. Zij hebben daarvoor zelf beleid opgesteld.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.