Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Overgaan en zittenblijven.

De school beslist of een leerling overgaat naar het volgende leerjaar. Dit staat vermeld in het schoolbeleid. Ouders horen van de school of en waarom kinderen overgaan of blijven zitten.

Schoolbeleid

Basisscholen en middelbare scholen mogen eigen regels opstellen voor overgaan en zittenblijven. Er zijn dus geen landelijk vastgestelde regels. Aan het eind van het jaar bekijkt de leraar of het docententeam het rapport van de leerling. Zijn de resultaten goed, of gewoon voldoende? Dan gaat uw kind over naar het volgende leerjaar. Zit uw kind in de twijfelzone? Dan kijkt de school naar de randvoorwaarden. Hoe voelt het kind zich in de klas en bij klasgenoten? Heeft uw kind een zelfstandige en gemotiveerde houding? Kan uw kind zich goed concentreren op de gegeven taak? Hoe verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling? Of zijn er eventuele persoonlijke omstandigheden die effect hebben gehad op het leren? Zijn de resultaten onvoldoende? Dan heeft uw kind waarschijnlijk te weinig van de lesstof geleerd om in de volgende jaren verder te leren. Uw kind blijft dan meestal zitten.

De kleuterperiode

Zit uw kind nog in de kleuterklas? Daar gelden in principe dezelfde regels. In deze periode is het voor de school soms lastiger inschatten in welke groep uw kind past. De ontwikkeling verloopt nog in sprongen en niet ieder kind start op hetzelfde moment in het jaar. Bij de beslissing tot een kortere of langere kleuterperiode staat de ontwikkeling van de leerling centraal. De beslissing mag dus niet alleen op basis van geboortedatum genomen worden. Lees meer over de kleuterperiode.

Overstappen naar ander schooltype

Gaat het op de middelbare school heel goed met uw kind, of juist heel slecht. Dan kan de school adviseren om op een ander schooltype over te stappen. Bijvoorbeeld van vmbo naar havo of juist andersom. Ook hiervoor is het beleid van de school zelf leidend. Lees meer over de overstap naar een ander schooltype.

Lente- en zomerscholen

Moet uw kind op de middelbare school het jaar over doen? Dan is het soms mogelijk om deel te nemen aan een lente- of zomerschool om de cijfers op te halen en toch over te gaan. Ouders kunnen ook een revisieverzoek indienen bij de middelbare school. Daarin staan argumenten die nog niet bij de school bekend waren, maar wel belangrijk zijn voor de beslissing. Tijdens de revisievergadering, een paar dagen na de overgangsvergadering, neemt de school opnieuw een beslissing over overgaan of zittenblijven.

Voorwaardelijk overgaan

Twijfelt de school? Soms is het toch mogelijk om voorwaardelijk over te gaan. Dan krijgt uw kind tot de herfst- of kerstvakantie de kans zich te bewijzen in het volgende leerjaar. Maak in dat geval vooraf duidelijke afspraken over wanneer uw kind wel of niet in dat leerjaar mag blijven en zet die op papier. Gaat het niet goed? Dan gaat het kind alsnog terug naar het vorige jaar. Voorwaardelijk overgaan is daarom een zowel een kans als een risico, want het is voor een kind natuurlijk heel vervelend als het wordt teruggeplaatst. Voorwaardelijk overgaan is niet mogelijk als uw kind naar het eindexamenjaar gaat.

Niet eens met de beslissing van school

Bent u het niet eens met de beslissing van de school? Ga dan eerst het gesprek aan met de school. Houdt de school vast aan de beslissing? U kunt dan contact opnemen met het schoolbestuur en schriftelijk in bezwaar gaan tegen de beslissing. De school heeft het laatste woord. Tenzij zij tegen hun eigen beleid ingaan. Dan kunt u de school daarop wijzen. Komt u er dan nog niet uit? Lees meer over wat u kunt doen bij een klacht.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Lente- en zomerschool voortgezet onderwijs

Leerlingen die blijven zitten kunnen nu door de lente- of zomerschool hun cijfers ophalen toch over te gaan naar het volgende leerjaar.

Lees meer
Dossier

Naar een ander schooltype overstappen

Gaat het op de middelbare school heel goed met je kind, of juist heel slecht? Dan kan de school adviseren om op een ander schooltype over te stappen.

Lees meer
Dossier

Van de kleuterklas naar groep 3

Kleuters starten meestal na hun 4e verjaardag op de basisschool. Dat betekent dat veel kleuters geen volledig schooljaar volmaken.

Lees meer

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.