Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Mbo > Regels rondom werktijden stage

Regels rondom werktijden stage.

Als je kind gaat stagelopen zijn er een paar regels rondom werktijden waar alle partijen zich aan moet houden. Deze zijn opgenomen in de Arbeidstijdenwet. We laten je zien om welke regels het gaat.

Arbeidstijdenwet

Op de stageplek van je kind gelden een aantal regels. Bijvoorbeeld over hoeveel uur je kind moet stagelopen. Daarnaast geldt de Arbeidstijdenwet. In deze wet staat hoelang je kind mag werken, hoe het zit met pauze en werken in de weekenden en avonden. De regels hangen af van de leeftijd van je kind. 

Stage-uren kind 16 of 17 jaar

Is je kind 16 of 17 jaar? Dan gelden de volgende regels:

 • Je kind mag niet werken tussen 23.00 uur en 06.00 uur of 23.00 uur en 07.00 uur.
 • Je kind moet een keer een half uur pauze of 2 keer 15 minuten pauze krijgen als die een dienst heeft van meer dan 4 en een half uur.
 • Je kind moet minimaal 12 uur per dag rust kunnen nemen.
 • Je kind moet minimaal 36 uur per week (7 x 24 uur) rust kunnen nemen.
 • Je kind heeft minimaal 13 vrije zondagen per 52 weken.
 • Nachtdiensten zijn verboden.
 • Je kind werkt per dienst maximaal negen uur.
 • Je kind werkt per week maximaal 45 uur.
 • Per vier weken heeft je kind een gemiddelde arbeidstijd van 40 uur per week.

Verder geldt dat schooltijd arbeidstijd is. Dus als je kind op een dag zes uur op school zit, dan mag je kind die dag nog maar drie uur werken. 

Stage-uren kind 18 jaar en ouder 

Is je kind 18 jaar of ouder? Dan gelden de volgende regels: 

 • Je kind werkt per dienst maximaal 12 uur
 • Je kind werkt per week maximaal  60 uur. Je kind mag niet iedere week 60 uur werken. Over een periode van 4 weken mag je kind gemiddeld 55 uur per week werken. Bij cao of bedrijfsregeling mag hiervan worden afgeweken, maar meer dan 60 uur per week werken is niet toegestaan. Over een periode van 16 weken geldt dat je kind gemiddeld maximaal 48 uur per week mag werken. 

Vakantiedagen

Tijdens de stage geldt dat je kind minder vrije dagen heeft dan op school. Het kan dus gebeuren dat je kind tijdens de schoolvakantie op het stagebedrijf verwacht wordt. Welke vrije dagen je kind kan opnemen wordt in overleg met het stagebedrijf en school bepaald. In je praktijkovereenkomst (POK) staat hoeveel uur stage verplicht zijn en hoeveel vrije dagen daarbij horen.

Verboden werkzaamheden voor jongeren onder 18 jaar

Voor jongeren tot 18 jaar zijn er beperkingen als het gaat om bepaalde werkzaamheden. Jongeren tot 18 jaar mogen bijvoorbeeld niet werken met bepaalde gevaarlijke stoffen of met veel lawaai. De Rijksoverheid heeft hiervoor een lijst opgesteld. Hier lees je waar je kind rekening mee moet houden bij het kiezen van een stageplek.

De werkgever en ouder zijn beiden verantwoordelijk voor het naleven van deze regels De Nederlandse Arbeidsinspectie kan zowel de werkgever als de ouders een boete geven als ze zich niet aan deze regels houden.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Geweigerd op het mbo, wat nu?

Soms wordt een kind geweigerd voor een mbo-opleiding. Wat zijn de regels?

Lees meer
Dossier

Soorten en niveaus mbo-opleidingen

Het middelbaar beroepsonderwijs biedt een breed aanbod van opleidingen op verschillende niveaus.

Lees meer
Dossier

Klacht over een mbo-opleiding

Heb je een klacht over de mbo-opleiding van je kind? Lees wat je kunt doen.

Lees meer
Dossier

Stage tijdens de mbo-opleiding

Tijdens de stage leert je kind hoe het is om straks te werken. Maar hoe zit het met afspraken?

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.