Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Mbo > Mbo – soorten en niveaus

Mbo – soorten en niveaus.

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) biedt een breed aanbod van opleidingen op verschillende niveaus. Welke zijn dat?

Voor wie?

Het middelbaar beroepsonderwijs sluit aan op het vmbo. In sommige gevallen is het ook mogelijk om naar het mbo te gaan met een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo, of met een getuigschrift van het praktijkonderwijs. Na het behalen van een mbo-diploma is het mogelijk om door te stromen binnen het mbo of naar het hbo. Een mbo-2, 3 of 4 diploma telt als startkwalificatie.

Beroepsopleidingen

Een mbo-opleiding is een beroepsopleiding. De school bereidt studenten voor op een beroep. Studenten kunnen vanaf 16 jaar terecht bij een regionaal opleidingscentrum (ROC), agrarisch opleidingscentrum (AOC), of vakschool voor een opleiding op maat.

Vier mbo niveaus

De beroepsopleidingen kennen verschillende niveaus, die de studenten voorbereiden een beroep. De vooropleiding van de middelbare school bepaalt op welk niveau en voor welke opleiding een student zich kan inschrijven. Mbo-scholen bieden onderwijs aan op vier niveaus.

Niveau 1 entreeopleiding

Voor iedereen vanaf 16 jaar zonder diploma. Met het diploma kunnen studenten gaan werken in assisterende functies. Deze opleiding duurt 1 jaar.

Lees meer over mbo niveau 1.

Niveau 2 basisberoepsopleiding

Een mbo-2-opleiding leidt studenten op tot uitvoerend werk, zoals kapper of autotechnicus. Deze opleiding duurt 1 of 2 jaar. Uw kind heeft voor deze opleiding een vmbo-diploma of een mbo-1-diploma nodig.

Lees meer over mbo niveau 2.

Niveau 3 vakopleiding

Een mbo-3-opleiding leidt studenten op voor zelfstandige functies, zoals pedagogisch medewerker of eerste monteur. De opleiding duurt 2 tot 3 jaar. Uw kind heeft voor deze opleiding minimaal een vmbo-kaderdiploma of een mbo-2-diploma nodig. Sommige studenten worden toegelaten met een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo.

Lees meer over mbo niveau 3.

Niveau 4

Een mbo-4 opleiding leidt studenten op tot volledig zelfstandig werk, zoals filiaalbeheerder en activiteitenbegeleider. Er zijn twee soorten mbo-4 opleidingen:

  • Middenkaderopleiding: volledige opleiding van 3 of 4 jaar.
  • Specialistenopleiding: voor studenten die na het behalen van het mbo-3-diploma door willen leren in hetzelfde beroep. Deze opleiding duurt dan nog 1 jaar.

Met het diploma kan uw kind doorstromen naar het hbo. Uw kind heeft voor deze opleiding minimaal een vmbo-kader diploma of een mbo-3-diploma nodig. Sommige studenten worden toegelaten met een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo.

Lees meer over mbo niveau 4.

BOL en BBL

Niet iedere student is hetzelfde. Daarom bestaan er verschillende soorten opleidingen. Binnen mbo-2 en mbo-3-opleidingen kan een student kiezen tussen een beroepsopleidende leerweg (BOL) en een beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Ook mbo-4 biedt BBL aan. BOL-studenten gaan de meeste uren naar school en doen daarnaast praktijkervaring op door stage te lopen. In de BBL werken studenten vier dagen per week en gaan zij één dag per week naar school. Lees meer over BBL en BOL en zie in een oogopslag wat de verschillen zijn.

Soorten onderwijs

Naast het middelbaar beroepsonderwijs biedt het mbo nog enkele andere soorten onderwijs. Het gaat daarbij om contractonderwijs en volwasseneducatie. Hieronder geven we meer uitleg.

Contractonderwijs

Contractonderwijs is maatwerk voor het bedrijfsleven in de vorm van cursussen die voldoen aan de specifieke opleidingsbehoefte van organisaties. Bij contractonderwijs zoeken opleidingen en opdrachtgevers samen naar de beste invulling van de scholingsvraag. Ook mensen die zichzelf willen laten bijscholen kunnen zich aanmelden voor contractonderwijs. Individueel cursusaanbod valt onder het contractonderwijs.

Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie omvat cursussen opleidingen voor voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (VAVO), cursussen in het kader van taal, rekenen en digitale vaardigheden en inburgeringscursussen.

Erkende mbo-opleidingen

Heeft je kind een mbo-opleiding op het oog? Check dan altijd of deze erkend is. Dit kan in het Crebo-register. Ga daarvoor naar de website van DUO. Daar vind je ook de officiële naam van de opleiding. Hiermee kun je een mbo-opleiding gemakkelijker vergelijken met dezelfde opleiding op andere mbo-scholen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Privé: Mbo

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen.

Lees meer
Dossier

Terugkoopregeling ongebruikte schoolboeken mbo

Sinds 2021 is elke mbo-school verplicht ongebruikte schoolboeken terug te kopen. Hoe werkt dat? En welke regels gelden daarbij? Dat lees je hier.

Lees meer
Dossier

Bijdrage schoolkosten via mbo studentenfonds

In sommige situaties kan je kind een bijdrage krijgen uit het mbo studentenfonds. Wanneer komt je kind daarvoor in aanmerking?

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 4

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.