Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Mbo > Stage tijdens de mbo-opleiding

Stage tijdens de mbo-opleiding.

Door stage te lopen bij een bedrijf leert je kind hoe het is om straks te werken. In het mbo is stage verplicht en heet het ook wel beroepspraktijkvorming. Hoe zien de afspraken eruit? Wie is verantwoordelijk? En welke eisen gelden? We sommen alles voor je op.

Aantal stage-uren

In de Wet Beroeps Educatie ligt vast hoeveel uur stage je kind moet lopen. Het aantal stage-uren verschilt per opleiding. Ook maakt het uit of je kind een BOL of BBL opleiding volgt. Volgt je kind een BBL opleiding? Dan besteedt je kind 610 uur per jaar aan de beroepspraktijkvorming. Deze uren werkt je kind voor het leerwerkbedrijf. Voor een BOL-opleiding ligt het minimaal aantal stage uren tussen de 225 en 300 uur per jaar.

Wat moet je regelen?

Voor een stage moet je kind een aantal dingen zelf regelen. Je kind kan zelf op zoek gaan naar een geschikt leerbedrijf. Het bedrijf moet wel erkend zijn en dus voldoen aan kwaliteitscriteria. Verder is het slim als je kind zich vast oriënteert op branches, beroepen en leermogelijkheden. Dan is duidelijk welke kennis straks in welk beroep belangrijk is en wat de mogelijkheden zijn om door te leren.

Wil je precies weten wat ieders rol is tijdens de stage? Dus wat er van je kind, de mbo-school en het stagebedrijf wordt verwacht? Lees dan het BPV-protocol dat werd opgesteld door onder andere het ministerie en de MBO Raad.

Eisen aan de stageplek

In de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) staat precies aan welke eisen een stageplek moet voldoen. De opleiding mag een stageplek van je kind afkeuren, als deze hieraan niet voldoet. De stageplek moet in ieder geval een veilig en erkend leerbedrijf zijn. Heeft je kind een bedrijf gevonden dat niet erkend is? Wijs de werkgever dan op de stappen om wél een erkend leerbedrijf te worden.

De praktijkovereenkomst (POK)

Voor elk stagebedrijf tekent je kind een praktijkovereenkomst (POK) of stageovereenkomst. Is je kind jonger dan 18? Dan teken jij als ouder deze overeenkomst. Hierin staan de afspraken die zijn gemaakt tussen je kind, het stagebedrijf en de school. Daarin moet in ieder geval staan:

  • De begin- en einddatum van de stage.
  • Het totale aantal te volgen stage-uren en de verdeling daarvan over de studiejaren.
  • Wie de begeleider is vanuit school en wie de begeleider is op de stageplek.
  • Het deel van de kwalificatie en/of het keuzedeel dat je kind tijdens de stage dient te
    behalen, en de beoordeling daarvan.
  • Wanneer, onder welke voorwaarden en hoe de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.

Lees goed wat er in deze overeenkomst staat voordat je kind tekent. Let erop dat er geen dingen in staan waar je kind niet achter staat. Bijvoorbeeld dat het bedrijf niet aansprakelijk is voor schade of letsel of dat je kind het geld van een kasverschil moet terugbetalen. Neem ook geen genoegen met vaag omschreven artikelen. Bewaar de praktijkovereenkomst goed. Als je kind tijdens de stage in de problemen komt, of iemand houdt zich niet aan de afspraken, dan kun je er makkelijk op terugvallen.

Wetten en regels tijdens stage

Tijdens de stage gelden ook een aantal andere wetten en regels. De arbeidstijdenwet bepaalt welke uren je kind wel of niet mag werken en onder welke voorwaarden, bijvoorbeeld in de avonduren. Een andere belangrijke is discriminatiewetgeving. Helaas komt dit voor, maar het mag écht niet.

Problemen met stage

Zijn de taken op de stageplek niet duidelijk? Houdt de stageplek zich niet aan de afspraken? Of blijkt de stageplek niet veilig te zijn voor je kind? Als zich moeilijkheden voordoen tijdens de stage kan je kind dit melden bij de school. De school blijft ook tijdens de stage verantwoordelijk voor je kind en de opleiding. 

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Geweigerd op het mbo, wat nu?

Soms wordt een kind geweigerd voor een mbo-opleiding. Wat zijn de regels?

Lees meer
Dossier

Soorten en niveaus mbo-opleidingen

Het middelbaar beroepsonderwijs biedt een breed aanbod van opleidingen op verschillende niveaus.

Lees meer
Dossier

Klacht over een mbo-opleiding

Heb je een klacht over de mbo-opleiding van je kind? Lees wat je kunt doen.

Lees meer
Dossier

Regels rondom werktijden stage

Als je kind gaat stagelopen zijn er een paar regels rondom werktijden waar alle partijen zich aan moet houden.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.