Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Deelraad.

Een deelraad regelt de inspraak op een nevenvestiging zonder eigen BRIN-nummer. Leden praten mee over het beleid dat specifiek over die vestiging gaat.

Nevenvestiging

Elke school heeft een eigen BRIN-nummer (Basis Registratie Instellingen). Een school kan hiermee geïdentificeerd worden en dit wordt onder andere gebruikt voor de financiering van de school. Een nevenvestiging van een school krijgt in de regel geen eigen BRIN-nummer en daarmee ook geen eigen medezeggenschapsraad.

Deelraad

De medezeggenschapsraad van de hoofdvestiging kan in dat geval een deelraad instellen voor de nevenvestiging met dezelfde bevoegdheden als de medezeggenschapsraad op de hoofdvestiging, maar die bevoegdheden gelden alleen voor zaken die de nevenvestiging betreffen. Voor het instellen van een deelraad is instemming van het bevoegd gezag en tweederde meerderheid van de medezeggenschapsraad nodig. Dit is geregeld in de WMS.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Themaraad

De leden van een themaraad praten mee over het beleid rondom een specifiek onderwerp. Zo is er meer tijd voor verdieping.

Lees meer
Dossier

Ondersteuningsplanraad

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad. Hierin praten ouders, personeel en leerlingen mee over de ondersteuning die scholen bieden.

Lees meer
Dossier

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Wanneer er meerdere scholen zijn aangesloten bij een schoolbestuur dan is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Lees meer
Dossier

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Die bestaat uit een aantal ouders, personeelsleden en op de middelbare school ook leerlingen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.