Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Medezeggenschap > Soorten medezeggenschap > Ondersteuningsplanraad

Ondersteuningsplanraad.

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad. Hierin praten ouders, personeel en soms ook leerlingen mee over de ondersteuning die scholen bieden aan leerlingen met een extra zorgvraag.

Inspraak binnen het samenwerkingsverband

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband. Omdat hier vertegenwoordigers van meerdere schoolbesturen in plaatsnemen kan de OPR worden aangeduid als een bovenschoolse medezeggenschapsraad. De OPR heeft een instemmingsbevoegdheid over (vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan.

Leden

In de OPR zitten ouders en personeel, en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen. De leden van deze raad moeten ouders, personeelsleden en/of leerlingen zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die medezeggenschapsraden afkomstig te zijn.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Themaraad

De leden van een themaraad praten mee over het beleid rondom een specifiek onderwerp. Zo is er meer tijd voor verdieping.

Lees meer
Dossier

Deelraad

Een deelraad regelt de inspraak op een nevenvestiging. Leden praten mee over het beleid dat specifiek over die vestiging gaat.

Lees meer
Dossier

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Wanneer er meerdere scholen zijn aangesloten bij een schoolbestuur dan is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Lees meer
Dossier

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Die bestaat uit een aantal ouders, personeelsleden en op de middelbare school ook leerlingen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.