Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Medezeggenschapsraad.

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Die bestaat uit een aantal ouders, personeelsleden en op de middelbare school ook leerlingen. De MR denkt mee, praat mee en adviseert over schoolbeleid.

Meepraten over de school

Iedere school heeft verplicht een MR. De MR praat mee met het schoolbestuur (of de directie). Dit houdt in dat de MR op tijd wordt geïnformeerd over nieuw beleid en altijd moet worden betrokken. Het schoolbestuur is de gesprekspartner. In de praktijk komt het vaak voor dat het schoolbestuur zich laat vertegenwoordigen door de schooldirecteur. De wettelijke bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de wet. De MR heeft op vrijwel alle denkbare onderwerpen een adviesrecht of instemmingsrecht.

Medezeggenschap op verschillende niveaus

Er zijn meerdere vormen van medezeggenschap mogelijk. Elke school heeft in ieder geval een MR. Als er meerdere scholen zijn, dan is er altijd een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Sinds 2014 is er een nieuwe vorm van medezeggenschap bijgekomen vanwege passend onderwijs. Alle regio’s hebben nu een ondersteuningsplanraad.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Themaraad

De leden van een themaraad praten mee over het beleid rondom een specifiek onderwerp. Zo is er meer tijd voor verdieping.

Lees meer
Dossier

Ondersteuningsplanraad

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad. Hierin praten ouders, personeel en leerlingen mee over de ondersteuning die scholen bieden.

Lees meer
Dossier

Deelraad

Een deelraad regelt de inspraak op een nevenvestiging. Leden praten mee over het beleid dat specifiek over die vestiging gaat.

Lees meer
Dossier

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Wanneer er meerdere scholen zijn aangesloten bij een schoolbestuur dan is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.