Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Adviesrecht.

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad (MR) de schoolleiding. Het adviesrecht geldt vooral bij onderwerpen die gaan over de organisatie van de school. Meestal brengt de MR een positief of negatief advies uit.

Adviesrecht in de wet

De medezeggenschapsraad (MR) wordt volgens de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) altijd betrokken bij nieuw schoolbeleid. De MR moet in sommige gevallen om advies worden gevraagd omdat zij adviesrecht hebben.

Organisatie van de school

Het adviesrecht is met name van toepassing op thema’s die gaan over de organisatie van de school. In onderstaande download wordt uitgebreid uitgelegd welke onderwerpen het betreft. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

  • Het lesrooster
  • Nieuwbouw en verbouwing
  • Aanstellings- en ontslagbeleid
  • Regeling van de vakantie
  • Beleid voor toelating en verwijdering van leerlingen
  • Onderhoud aan de school

Positief of negatief advies

In de praktijk gebruikt een MR vaak de termen ‘positief’ of ‘negatief’ voor het uitbrengen van een advies. Dit is aan de MR. De wet maakt geen onderscheid hierin. De MR moet in ieder geval om advies worden gevraagd.

Uitstel van de plannen

Als het schoolbestuur of de schoolleiding een beslissing neemt waarbij wordt afgeweken van het advies van de MR, dan worden de plannen met zes weken uitgesteld. De MR kan die periode gebruiken om het advies in te trekken of nogmaals naar de plannen te kijken, zodat iedereen het alsnog eens wordt over de plannen. Dit is alleen niet verplicht. Na zes weken mag het besluit alsnog uitgevoerd worden.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Initiatiefrecht

De medezeggenschapsraad mag ook zelf voorstellen doen: het initiatiefrecht. De schoolleiding reageert binnen drie maanden op het voorstel.

Lees meer
Dossier

Instemmingsrecht

Voor het invoeren of wijzigen van schoolbeleid is soms instemming nodig van de medezeggenschapsraad (MR).

Lees meer
Dossier

Informatierecht

De medezeggenschapsraad heeft recht op informatie. Het gaat om alle algemene en specifieke informatie die nodig is voor het uitvoeren van de MR-taken.

Lees meer

Downloadbare bestanden

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.