Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Instemmingsrecht.

Om het schoolbeleid in te voeren of te wijzigen is soms instemming nodig van de medezeggenschapsraad (MR). Zonder instemming wordt het beleid niet ingevoerd. Het instemmingsrecht geldt soms alleen voor ouders of personeel en soms voor de gehele MR.

Instemming nodig

De medezeggenschapsraad (MR) wordt volgens de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) altijd betrokken bij nieuw schoolbeleid. Zij heeft namelijk instemmingsrecht. De MR moet in sommige gevallen om instemming worden gevraagd. Zonder instemmen kan beleid niet ontstaan of gewijzigd worden.

Inhoud van het onderwijs

Het instemmingsrecht is met name van toepassing op thema’s die gaan over de inhoud van het onderwijs. Meer uitleg over relevante MR-onderwerpen vindt u in de download hieronder. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

Oudergeleding of personeelsgeleding

Soms heeft slechts één geleding instemmingsrecht, omdat het beleid vooral gericht is op het personeel of de ouders op school. Met andere woorden: het personeel in de MR heeft meer inspraak over personeelszaken dan ouders, maar ouders in de MR hebben meer inspraak over ouderzaken.

Specifiek voor ouders

De oudergeleding (en het leerlingendeel in het voortgezet onderwijs) heeft een instemmingsrecht bij onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

Downloadbare bestanden

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Initiatiefrecht

De medezeggenschapsraad mag ook zelf voorstellen doen: het initiatiefrecht. De schoolleiding reageert binnen drie maanden op het voorstel.

Lees meer
Dossier

Informatierecht

De medezeggenschapsraad heeft recht op informatie. Het gaat om alle algemene en specifieke informatie die nodig is voor het uitvoeren van de MR-taken.

Lees meer
Dossier

Adviesrecht

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad de schoolleiding, vooral het geval bij onderwerpen die gaan over organisatie van de school.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.