Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Initiatiefrecht.

De medezeggenschapsraad mag ook zelf voorstellen doen: het initiatiefrecht. De schoolleiding reageert binnen drie maanden op het voorstel.

Initiatiefrecht

De (G)MR heeft op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) een initiatiefrecht. Met het initiatiefrecht kan de (G)MR zelf een standpunt of voorstel doen bij het schoolbestuur of de schoolleiding. Bijvoorbeeld een voorstel om het huidige schoolbeleid te verbeteren of nieuw beleid te maken. Een initiatiefvoorstel geldt voor zowel de volledige MR, GMR of een deel (alleen de ouders of personeel). De oudergeleding kan dus apart een voorstel doen aan de schoolleiding.

Binnen drie maanden reactie

De schoolleiding beslist zelf wat gebeurt met het voorstel. Een voorstel zal dus niet altijd opgevolgd worden. Het schoolbestuur moet wel zorgvuldig omgaan met het voorstel en er serieus over nadenken (Landelijke Commissie voor Geschillen WMS). Binnen drie maanden ontvangt de medezeggenschapsraad een schriftelijke reactie op het initiatiefvoorstel.

Downloadbare bestanden

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Instemmingsrecht

Voor het invoeren of wijzigen van schoolbeleid is soms instemming nodig van de medezeggenschapsraad (MR).

Lees meer
Dossier

Informatierecht

De medezeggenschapsraad heeft recht op informatie. Het gaat om alle algemene en specifieke informatie die nodig is voor het uitvoeren van de MR-taken.

Lees meer
Dossier

Adviesrecht

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad de schoolleiding, vooral het geval bij onderwerpen die gaan over organisatie van de school.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.