Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Verkiezingen.

Alle ouders van de school kiezen welke ouders lid worden van de medezeggenschapsraad (MR). Tijdens verkiezingen mogen alle ouders stemmen. De regels voor de verkiezingen staan in het medezeggenschapsreglement en worden door de MR daarin zelf bepaald. Meestal kunnen ouders zich na een zittingstermijn ook opnieuw verkiesbaar stellen.

Stem uitbrengen

De MR bestaat uit verschillende geledingen: ouders (en leerlingen) en personeel. Ouders kiezen door verkiezingen de vertegenwoordigers van ouders in de medezeggenschapsraad. Alle ouders mogen een stem uitbrengen op verkiesbare ouders. Personeelsleden doen dat voor verkiesbare personeelsleden. Een stem wordt altijd schriftelijk en in het geheim uitgebracht. In het voortgezet onderwijs brengen leerlingen een stem uit op de leden van de leerlinggeleding. De MR’en van de aangesloten scholen kiezen de leden van de GMR.

Verkiesbaar stellen

Iedere ouder mag zich verkiesbaar stellen voor de (G)MR, zolang een kind is ingeschreven op de school. Personeel mag zich verkiesbaar stellen als zij minimaal 6 maanden in dienst zijn geweest.

Medezeggenschapsreglement

Het is verplicht om de spelregels voor de verkiezingen van de medezeggenschapsraad op te nemen in het medezeggenschapsreglement. Het reglement is wettelijk verplicht. In het reglement is ruimte om medezeggenschap verder vorm te geven. Dit is echter zo’n belangrijk punt dat het volgens de wet verplicht is om dit in het reglement op te nemen.

Zittingsduur

Er is geen standaard zittingsduur voor de MR. Het schoolbestuur en de MR spreken dit met elkaar af. Het is verplicht om de afgesproken termijn in het medezeggenschapsreglement vast te leggen. Niet altijd worden alle beschikbare plekken in de MR gevuld. Soms stopt een lid van de (G)MR halverwege de zittingsduur. Er hoeven dan niet gelijk nieuwe verkiezingen plaats te vinden. Ook hiervoor kunnen afspraken worden gemaakt in het reglement van de MR.

Herkiesbaar

In de wet staat niets beschreven over herkiesbaarheid of een beperking daarvan. In principe mag een lid van de (G)MR worden herkozen, mits wordt voldaan aan eisen voor lidmaatschap. De Ondernemingskamer heeft zich in 2017 uitgesproken over het beperken van het aantal zittingsperiodes bij reglement. Volgens de Ondernemingsakamer is dit toegestaan, omdat dit bij wet niet is uitgesloten. Bovendien gaat de MR zelf over het eigen reglement.

Organiseren van verkiezingen

Er is geen standaardmodel voor het organiseren van verkiezingen. De MR beslist zelf over de vormgeving van de verkiezingen. Veel MR’en hanteren bij verkiezingen een kandidatenlijst waarop staat wie verkiesbaar is en wat hun toekomstplannen zijn voor de school.

Tip: zorg dat het uitbrengen van een stem eenvoudig is en weinig tijd kost. Bijvoorbeeld door ouders een papieren stemkaart mee te geven die zij thuis al kunnen invullen en in een herkenbare stembus op school kunnen stoppen.

* Dit artikel is ook van toepassing op andere vormen van medezeggenschap in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Voor de leesbaarheid is uitgegaan van de MR.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Bescherming leden van de medezeggenschap

MR-werk mag geen negatieve gevolgen hebben voor de leden van de medezeggenschap. Dit staat in de Wet medezeggenschap op scholen.

Lees meer
Dossier

Lidmaatschap en zittingsduur

In het eigen reglement staat omschreven hoe lang iemand lid kan zijn van de MR. Iemand kan alleen lid zijn zolang er een band met de school is.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.