Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Naar de middelbare school > Loting voor toelating

Loting voor toelating.

Sommige middelbare scholen maken gebruik van loting bij het toelaten van nieuwe leerlingen. Het lotingsproces kan een spannend moment zijn. Wat kun je verwachten van de loting?

Wanneer een loting?

In een aantal regio’s of bij specifieke scholen vinden vanwege het grote aantal inschrijvingen, lotingen plaats. Gemiddeld heeft één op de zes kinderen in Nederland te maken met een loting bij het aanmelden bij een middelbare school. In de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ligt dat percentage op 40% van de kinderen.

Hoe werkt de loting voor toelating?

Tussen 25 maart en 31 maart 2024 kun je jouw kind aanmelden voor een middelbare school. Er worden door scholen verschillende lotingsystemen gebruikt. Scholen moeten in de aanmeldperiode wel duidelijk kunnen aangeven wat ouders en kinderen kunnen verwachten van het lotingsproces.

Kan mijn kind voorrang krijgen?

Elke school mag in het toelatingsbeleid zijn eigen voorrangsregels bepalen. Soms krijgen kinderen die in de buurt van de school wonen voorrang, terwijl andere scholen er juist voor kunnen kiezen om kinderen uit andere gebieden voorrang te geven.

Er zijn ook scholen die kijken of een kind al broers of zussen op de school heeft en daardoor voorrang geven bij een loting. Deze voorrangsregels verschillen per gemeente en per school.

Informatie per school

Een school kiest zelf welk lotingssysteem en voorrangsregels zij gebruiken. Meer informatie hierover vind je op de website van jouw regio.

Kun je een klacht indienen tegen de uitslag van de loting?

Het kan een teleurstelling zijn als je kind door de loting niet wordt toegelaten tot de middelbare school van jullie eerste keuze. Het is goed om te beseffen dat het lotingsysteem ingevoerd is om de aanmelding van leerlingen zo eerlijk mogelijk te laten verlopen.

Wil je toch een klacht indienen over de loting? Dat kan. Meestal kan dit bij de centrale organisatie van de loting of bij de school zelf. Als de school bij een landelijke klachtencommissie is aangesloten, kan het daar. De informatie hierover vind je ook op de website van de school.

Verwarring over toelating en plaatsing

Soms is het verwarrend wat ‘toelating’ en ‘plaatsing’ betekenen. ‘Toelating’ betekent dat je kind is toegelaten tot de school. ‘Plaatsing’ geeft aan in welke klas je kind terechtkomt.

Het komt regelmatig voor dat een leerling wel op de gewenste school wordt toegelaten, maar dat het niet is geplaatst in een klas met het gewenste niveau. Dit kan zorgen voor verwarring en teleurstelling bij ouders en leerlingen. De plaatsingsadviezen van de basisschool dragen vaak bij aan de verwarring, doordat deze de verwachting scheppen dat het kind op dat niveau geplaatst zal worden.

FAQ Loting middelbare school.

Loting vindt plaats voordat de zorgplicht ingaat. Bij een loting moeten alle leerlingen evenveel kans hebben om ingeloot te worden. Dat geldt ook voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Pas na de loting wordt gekeken of er leerlingen zijn ingeloot die extra ondersteuning nodig hebben. Voor deze leerlingen geldt dan vervolgens de zorgplicht. Als een leerling wordt uitgeloot, geldt de zorgplicht niet.

Sommige leerlingen hebben recht op voorrang, bijvoorbeeld omdat ze van een basisschool met een bepaald onderwijsconcept afkomen. Maar ook als leerlingen al een broer of zus op de school hebben zitten. Deze voorrangsregels verschillen per school en regio.

Scholen voeren na de loting overleg over de leerlingen die  ze niet op de school van hun keuze kunnen plaatsen.

 

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Belangrijke stappen voor de brugklas

Belangrijke momenten in de overstap van groep 8 naar de brugklas.

Lees meer
Dossier

Schooladvies in groep 8

School geeft advies over het onderwijs dat bij je kind past. Lees meer over dit advies.

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen

De antwoorden op veelgestelde vragen over de overgang naar de middelbare school.

Lees meer
Dossier

Niet eens met het schooladvies

Niet eens met het schooladvies? Dit kun je doen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.