Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Naar de middelbare school > Belangrijke stappen voor de brugklas

Belangrijke stappen voor de brugklas.

Van de basisschool naar de brugklas: een belangrijke overgang voor je kind. Het maken van de doorstroomtoets, het schooladvies, maar ook het aanmelden op de middelbare school van jullie keuze, zijn belangrijke momenten.

Tijdspad

Het schooladvies

In groep 8 van de basisschool geeft de directeur een schooladvies over het onderwijs dat na de basisschool het beste bij je kind past. De basisschool moet dit schooladvies vóór 1 februari geven.

Bij het geven van dit advies kijkt de school naar hoe je kind zich heeft ontwikkeld op de basisschool en naar de (toets)gegevens uit het leerlingvolgsysteem. De leraren kennen je kind goed en weten waar je kind goed in is en welke dingen je kind lastig vindt.

Het schooladvies voor de brugklas maakt onderdeel uit van het onderwijskundig rapport (OKR).Veel scholen geven al in groep 7 een voorlopig schooladvies aan de leerlingen. Hier lees je meer over wat je kunt doen als je het niet eens bent met het schooladvies van je kind. 

De doorstroomtoets

Eerder maakten alle leerlingen in groep 8 een eindtoets. Die eindtoets heet vanaf het schooljaar 2023 – 2024 ‘doorstroomtoets’. De doorstroomtoets is bedoeld om kennis en vaardigheden aan het eind van de basisschool te testen.

Als je kind de doorstroomtoets beter maakt dan het schooladvies moet de basisschool het advies heroverwegen. De basisschool kan ervoor kiezen het schooladvies voor de brugklas aan te passen.

Als de school het schooladvies van je kind niet gaat aanpassen, dan moet de school deze beslissing motiveren. Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht? Dan verandert er niets. Het schooladvies wordt niet naar beneden aangepast.

Toelating op de middelbare school

Met het basisschooladvies kun je je kind al in maart inschrijven op praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. In principe hebben jij en je kind vrije schoolkeuze, maar wettelijk gezien wordt deze vrije keuze beperkt door het schooladvies. De middelbare school moet namelijk op basis van het schooladvies over de toelating van je kind beslissen en laat je dat schriftelijk weten.

Is je kind toegelaten en wordt het schooladvies aangepast na de doorstroomtoets? Dan geeft het aangepaste schooladvies recht op toelating tot de bijbehorende schoolsoort. Hier lees je meer over toelating en weigering van de aanmelding op de middelbare school.

Regionale afspraken

Binnen samenwerkingsverbanden kunnen regionale afspraken gemaakt worden tussen basisscholen en middelbare scholen over de overstap van leerlingen naar het middelbaar onderwijs. Deze afspraken staan in zogenoemde plaatsingswijzers.

Aanmelden op ander schooltype 

Je hoeft je niet aan het schooladvies te houden. Je mag jouw kind dus ook op een ander type voortgezet onderwijs aanmelden dan de basisschool adviseert. Je kunt jouw kind ook aanmelden op een hoger of lager schooltype dan het schooladvies aangeeft. Het is dan aan de middelbare school of deze je kind wel of niet op dat schooltype toelaat.

Het onderwijskundig rapport

De basisschool is wettelijk verplicht een onderwijskundig rapport voor de middelbare school op te stellen. Je moet als ouder wel op de hoogte zijn van de inhoud van dit onderwijskundig rapport.

Basisscholen kunnen ervoor kiezen om het onderwijskundig rapport bij inschrijving op te sturen, maar het is ook mogelijk om het rapport pas te overhandigen als ook de resultaten van de verplichte eindtoets bekend zijn.

Toelating tot de middelbare school moet gebaseerd zijn op het gegeven schooladvies. Wel kan de school met het onderwijskundig rapport kijken of zij de eventueel extra benodigde ondersteuning kan bieden. Hier lees je meer over het onderwijskundig rapport.

FAQ Brugklas .

Gaat jouw kind binnenkort naar de brugklas? Een grote stap! Een nieuwe klas, vaak een grote school, andere vakken, meer huiswerk en veel verschillende docenten. Hier lees je praktische brugklas tips om ervoor te zorgen dat de overgang naar de middelbare school soepel verloopt.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Schooladvies in groep 8

School geeft advies over het onderwijs dat bij je kind past. Lees meer over dit advies.

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen

De antwoorden op veelgestelde vragen over de overgang naar de middelbare school.

Lees meer
Dossier

Niet eens met het schooladvies

Niet eens met het schooladvies? Dit kun je doen.

Lees meer
Dossier

Doorstroomtoets groep 8

Alle leerlingen in groep 8 maken een doorstroomtoets. Dit kun je als ouder verwachten.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.